مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که قیمت مسکن در آینده ای نزدیک به تعادل خواهد رسید اذعان نمود: مهم ترین عامل در ثبات قیمت مسکن، متعادل شدن عرضه و تقاضاست که در شرایط کنونی به ۶ ماه زمان نیاز است و انتظار می رود تا ۶ ماه آینده شاهد […]

مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که قیمت مسکن در آینده ای نزدیک به تعادل خواهد رسید اذعان نمود: مهم ترین عامل در ثبات قیمت مسکن، متعادل شدن عرضه و تقاضاست که در شرایط کنونی به ۶ ماه زمان نیاز است و انتظار می رود تا ۶ ماه آینده شاهد واقعی شدن قیمت مسکن باشیم.

این مقام مسئول از تصمیمات بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات سخن گفت و اذعان نمود: این بانک با همکاری شورای پول و اعتبار، افزایش سقف تسهیلات را در دستور کار قرار داده است.

نماینده مردم شریف درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، از ارزان شدن قیمت مسکن خبر داد و اظهار داشت: با توجه به این که رشد قیمت مسکن بیش از ۹۰ درصد گزارش شده از این رو تسهیلات نیز با روندی مشابه، رشد تصاعدی را تجربه خواهند کرد.

ایشان از جزئیات برنامه مجلس برای افزایش وام مسکن سخن گفتند و تصریح کردند: دولت در نظر دارد برای دهک های متفاوت جامعه در تهران، استان ها و شهرستان های مختلف، تسهیلاتی به ارزش های متفاوت ارائه نماید. به عبارتی پرداخت وام به متقاضیان در سراسر کشور به یک صورت و به میزان مشابه نخواهد بود.

وی یکی از فاکتور های مهم در تعیین مقدار تسهیلات بازپرداختی را میزان درآمد خانواده ها معرفی کرد و اذعان نمود: بهتر است مبالغ در نظر گرفته شده برای وام مسکن به گونه ای باشد که ۷۰ درصد ارزش ملک را بر اساس الگوی مصرفی تأمین کند.

کیان پور در ادامه به منابع مالی لازم برای رشد تسهیلات مسکن اشاره کرد و این طور گفت: رشد سقف تسهیلات نیازمند اختصاص منابع زیادی است که انتظار می رود بانک مرکزی با حمایت های شورای پول و اعتبار و مشارکت های مجلس این مهم را محقق سازد.

وی ضمن اشاره به این که لازمه این امر فعال کردن بانک مسکن و بانک ملی در زمینه افزایش تسهیلات مسکن است، اظهار داشت: بهتر است پرداخت این تسهیلات تنها به دو بانک مسکن و ملی محدود نشود و در بانک های خصوصی نیز شاهد این اتفاق باشیم.