محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به این که طرح افزایش تسهیلات ازدواج برای سال آینده در دست بررسی قرار گرفته است اظهار داشت: در راستای این امر بودجه و اعتبار مورد نیاز می بایست به دقت وارسی گردد. وی از تلاش نمایندگان برای افزایش وام مسکن خبر […]

محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به این که طرح افزایش تسهیلات ازدواج برای سال آینده در دست بررسی قرار گرفته است اظهار داشت: در راستای این امر بودجه و اعتبار مورد نیاز می بایست به دقت وارسی گردد.

وی از تلاش نمایندگان برای افزایش وام مسکن خبر داد و تصریح نمود: با توجه به اتفاقات اخیر و رشد قیمتی که در بازار مسکن شاهد بوده ایم، برآنیم برای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه سقف تسهیلات مسکن را افزایش دهیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این طور که مشخص است دولت درباره افزایش وام ازدواج سخنی به میان نیاورده و پیشنهادی مطرح نکرده است اما با توجه به شرایط فعلی باید برنامه هایی را برای جوانان در نظر بگیریم.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: تنها مطرح کردن پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن کافی نیست و می بایست بودجه موجود را به خوبی بررسی کرد و در این مسیر هوشمندانه گام برداشت. به گفته این مقام مسئول، سرمایه بانک های متولی این امر بایستی مورد بازنگری قرار بگیرد و بر مقدار آن افزوده شود.

ایشان صحبت هایشان پیرامون وام ازدواج را این طور ادامه دادند: حتی اگر در لایحه نهایی دولت، هم با این طرح موافقت نشود در کمیسیون تلفیق مجلس، این امر مورد توجه قرار خواهد گرفت و بدان دقت کافی مبذول خواهد گشت. وی با تأکید بر این که شرایط برای جوانان دشوار شده است اذعان نمود: افزایش سقف تسهیلات ازدواج بایستی در مرکز توجه قرار بگیرد تا شرایط ولو اندک برای جوانان بهبود یابد.

فیضی عنوان کرد: پس از این که بررسی ها به پایان رسید جزئیات را اعلام خواهیم کرد. وی این طور ادامه داد: با همه این ها سقف وام ازدواج افزایش خواهد یافت، چرا که با در دست داشتن مبلغی که در حال حاضر به عنوان تسهیلات پرداخت می شود هرگز نمی توان به آغاز زندگی فکر کرد.

ایشان بهترین منبع پرداخت وام ازدواج را منابع قرض الحسنه مردم در نزد بانک ها اعلام کردند و اذعان نمودند: نیاز است دولت آن را مدنظر قرار دهد.