وزیر راه و شهرسازی از برنامه های دولت برای ساخت واحد های ارزان خبر داد و اذعان نمود: در نظر داریم تا انتهای سال ۹۸، ۹۰۰ هزار مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهیم. ایشان ضمن تأکید بر این که دولت خواهان ساخت واحد های ارزان قیمت است تصریح کرد: طی دیداری که در هفته گذشته […]

وزیر راه و شهرسازی از برنامه های دولت برای ساخت واحد های ارزان خبر داد و اذعان نمود: در نظر داریم تا انتهای سال ۹۸، ۹۰۰ هزار مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

ایشان ضمن تأکید بر این که دولت خواهان ساخت واحد های ارزان قیمت است تصریح کرد: طی دیداری که در هفته گذشته با رئیس جمهور داشتیم پیرامون برنامه های در دست بررسی وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد ارزان قیمت برای اقشار متوسط و ضعیف کشور صحبت کردیم.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: ساخت این واحد ها به دست انبوه سازان صورت خواهد گرفت که از این تعداد، احداث ۲۰۰ واحد را در ۲۱ شهر جدید عملیاتی خواهیم نمود، ۱۰۰ مورد را در شهر هایی که جمعیتی زیر ۵۰ هزار نفر دارند پیاده سازی خواهیم کرد و ساخت ۱۰۰ هزار واحد باقی مانده را در بافت های فرسوده استارت خواهیم زد.

ایشان ضمن اشاره به این که تعداد واحد های مسکن مهر که تکمیل شده و به متقاضیان تحویل داده خواهند شد به ۵۰۰ هزار واحد می رسد گفت: با این حساب می توان ادعا کرد چنین برنامه هایی تا انتهای سال ۹۹ عملیاتی خواهند گردید.

  • منبع خبر : تی نیوز