احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: از اول زمستان، سردفتران می بایست برای تأیید نهایی اسناد ملکی تنظیم شده در دفاتر رسمی از اثر انگشت خود استفاده کنند. به واسطه این امر سردفتران برای ثبت اسناد ملکی در سیستم الکترونیک اسناد نیاز است از اثرانگشت خود استفاده کرده و از […]

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: از اول زمستان، سردفتران می بایست برای تأیید نهایی اسناد ملکی تنظیم شده در دفاتر رسمی از اثر انگشت خود استفاده کنند. به واسطه این امر سردفتران برای ثبت اسناد ملکی در سیستم الکترونیک اسناد نیاز است از اثرانگشت خود استفاده کرده و از این طریق به ثبت اطلاعات اسناد ملکی بپردازند. ایشان در خصوص مزایای این امر توضیح دادند و به این نکته اشاره کردند که با کمک گرفتن از اثر انگشت، اعتبار سند ملکی دچار خدشه و آسیب نمی شود. وی پس از این که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به عنوان یک سازمان حاکمیتی معرفی کرد اظهار داشت: با علم به این موضوع که اسنادی که در سازمان ثبت اسناد و املاک تنظیم می شوند لازم الاجرا هستند و کاملا قانونی به شمار می روند، دارای اعتبار بسیار بالایی هستند و حساسیت زیادی دارند. وی این طور ادامه داد: مفاد اسناد رسمی، بدون حکم دادگاه و رسیدگی های قضایی اجرا می گردند. ایشان در ادامه از وظایف شخص سردفتر گفتند و افزودند: از جمله وظایف این شخص می توان به صدور اسناد رسمی در دفترخانه ها اشاره کرد. به گفته تویسرکانی با استناد به آن چه صراحتا در مواد ۴۹ تا ۵۷ و همچنین ماده ۶۰، ۷۶، ۸۲، ۸۶ و بر اساس موارد مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر در حوزه تنظیم سند وظایف متفاوتی بر عهده دارد و مسئولیت های خطیری بر عهده این مقام مسئول قرار داده شده است.

معاون قوه قضائیه این طور صحبت هایش را ادامه داد: پیرو دستوراتی که مبنی بر استفاده از سیستم های الکترونیک صادر گردید، ثبت اسناد به صورت الکترونیکی نیز مطالبه شد و به دنبال آن، شیوه هایی اتخاذ گردید با این هدف که تمامیت و اعتبار اسناد تنظیم شده تأیید گردد تا احتمال آسیب به اسناد مذکور به صفر برسد و امنیت اطلاعات افزایش یابد. در این راستا و به واسطه حفظ سلامت اسناد تنظیم شده از روش هایی چون توکن و امضای دیجیتال استفاده می شود. وی این طور ادامه داد: بدین منظور از اول زمستان سال جاری سردفتران موظفند جهت تأیید اسناد تنظیم شده از اثر انگشت نیز استفاده کنند که این امر از خدشه احتمالی به اسناد ثبت شده جلوگیری می کند و مانع از این امر می شود. این مقام مسئول از تهیه نرم افزار ها و امکانات مورد نیاز سخن گفتند و تصریح کردند: اجرای این امر ماه ها توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی بوده است و تمام جوانب آن به دقت و از همه زوایا ارزیابی شده است. وی از اجرای آموزشی این نرم افزار در دفترخانه های کشور سخن گفت و اظهار داشت: برای این که از قابلیت های این سیستم اطمینان حاصل کنیم ابتدا آن را به صورت پایلوت و آزمایشی در ۴۰ دفتر اسناد مورد استفاده قرار دادیم و در حال حاضر مشغول بررسی وجود این سیستم در ۷۶۰ دفترخانه هستیم که به واسطه این امر بالغ بر ۸۰ هزار سند از طریق سیستم صادر شده است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد