مرکز آمار ایران به عنوان یکی از مراجع آماری رسمی در حوزه مسکن،آپارتمان‌های در استطاعت متقاضیان در بازار مسکن شهر تهران را معرفی کرد. مرکز آمار ایران در گزارشی که جزییات معاملات خرید و فروش زمین ، مسکن و همچنین اجاره واحدهای مسکونی در آن منتشر شده است مشخصات املاک معامله شده در بازار تابستانی […]

مرکز آمار ایران به عنوان یکی از مراجع آماری رسمی در حوزه مسکن،آپارتمان‌های در استطاعت متقاضیان در بازار مسکن شهر تهران را معرفی کرد.

مرکز آمار ایران در گزارشی که جزییات معاملات خرید و فروش زمین ، مسکن و همچنین اجاره واحدهای مسکونی در آن منتشر شده است مشخصات املاک معامله شده در بازار تابستانی مسکن را به تفکیک استان‌های کشور اعلام کرده است.

در این گزارش، میانگین قیمت، میانگین متراژ، میانگین عمربنا و سهم معاملات خرید و اجاره مسکن در استان‌های مختلف کشور به تفکیک اعلام شده است.
اطلاعات این گزارش درباره جزییات معاملات تابستانی بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، در سه ماهه دوم سال جاری که فصل اوج جابه‌جایی در بازار مسکن به خصوص بازار اجاره محسوب می‌شود میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در بازار خرید و فروش آپارتمان‌ها و سایر واحدهای مسکونی شهر تهران به ۷ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با یک فصل قبل یعنی بهار امسال حدود ۲۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی تابستان ۹۶ معادل ۶۰ درصد افزایش داشته است.
متراژ متوسط واحدهای مسکونی خریداری شده از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران در تابستان امسال ۸۹ مترمربع بوده است؛ همچنین واحدهای مسکونی معامله شده در بازار مسکن فصل تابستان به طور میانگین ۱۱ سال عمربنا داشته‌اند.
معاملات مسکن شهر تهران به طور کلی ۱۲ درصد از کل معاملات خرید مسکن کشور در تابستان امسال را به خود اختصاص دادند که سهمی قابل توجه محسوب می‌شود؛ تعداد معاملات خرید مسکن در تابستان امسال از سوی متقاضیان بازار مسکن پایتخت در مقایسه با فصل بهار امسال یعنی یک فصل قبل برابر با ۵/۷ درصد افت کرد که مهمترین علت این موضوع جهش قیمت مسکن در سه ماه تابستان امسال است.
در تابستان امسال همچنین تعداد مبایعه‌نامه‌های منعقد شده بین خریداران و فروشندگان مسکن شهر تهران در مقایسه با تابستان سال قبل، ۲۴ درصد کاهش یافت که جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ مهمترین علت این موضوع است.
مستاجران شهر تهران نیز تابستان امسال ۱۴ درصد از حجم کل قراردادهای اجاره کشور را به خود اختصاص دادند؛ میانگین اجاره‌بهای هرمترمربع واحد مسکونی به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی از سوی مستاجران به موجران در تابستان امسال به ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید که این نرخ نیز در مقایسه با یک فصل قبل، یعنی بهار ۹۷ ، حدود ۱۱ درصد و در مقایسه با تابستان سال گذشته-مدت مشابه سال قبل-۳۱ درصد رشد داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجاره مسکن در شهر تهران به دلیل رشد قابل توجه سطح اجاره‌بها تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در بازار تابستانی پایتخت در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۱۳ درصد افت کرد اما در مقایسه با یک فصل قبل یعنی بهار ۹۷، معادل ۲۵٫۵ درصد افزایش یافت.
میانگین متراژ واحدهای مسکونی استیجاری در استطاعت مستاجران تهرانی براساس قراردادهای اجاره مسکن شهر تهران در بازار تابستانی مسکن ۸۰ متر مربع بوده است؛ همچنین تهرانی‌ها به طور میانگین تابستان امسال واحدهای مسکونی با عمربنای ۱۴ سال را به عنوان انتخاب خود برای اجاره برگزیدند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد کمترین میزان اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران بر مبنای معیار اجاره‌بهای هر مترمربع به علاوه سه درصد مبلغ ودیعه دریافتی موجران از مستاجران، مبلغ ۲۵۰۰ تومان و بیشترین آن ۱۴۷ هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده است.
کمترین قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در بازار تابستانی معاملات خرید وفروش آپارتمان در شهر تهران نیز بر اساس این گزارش ۶۷۰ هزار تومان و بیشترین آن ۳۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده است.