دارندگان حساب پس‌انداز مسکن جوانان یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است، می‌توانند با رعایت برنامه سپرده‌گذاری در بلند مدت از مزایا و تسهیلات ویژه‌ای برخوردار شوند. در وهله اول بهتر است بدانید که مدت زمانی که باید منتظر بمانید بین ۵ تا ۱۵ سال است. نرخ سود این نوع از تسهیلات ۹ درصد می‌باشد […]

دارندگان حساب پس‌انداز مسکن جوانان یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است، می‌توانند با رعایت برنامه سپرده‌گذاری در بلند مدت از مزایا و تسهیلات ویژه‌ای برخوردار شوند. در وهله اول بهتر است بدانید که مدت زمانی که باید منتظر بمانید بین ۵ تا ۱۵ سال است. نرخ سود این نوع از تسهیلات ۹ درصد می‌باشد و مدت زمان بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال است. دریافت این تسهیلات جهت احداث ،تکمیل و خرید واحدهای مسکونی است.

شرايط استفاده از مزايا وتسهيلات حساب پس انداز جوانان چیست؟

تقاضا دهنده حساب باید به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد و یا حکم رشد وی از سوی دادگاه صادر شده باشد. این شخص می‌تواند ۱به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان را افتتاح نماید.
تقاضا دهندگان می‌توانند سپرده‌گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه که می‌تواند یکجا در آغاز دوره باشد یا به دفعات صورت پذیرد، آغاز کنند.

بانک مرکزی در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال را مشخص کرده و اعلام می‌کند.

در مورد این حساب بهتر است چند نکته زیر را که از قوانین بانک مسکن است، بدانید:

  • در صورتیکه از امتیاز حساب پس اندازمسکن جوانان استفاده نکنید , درهنگام فسخ حساب نرخ سودی براساس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به آن پرداخت می شود.
  • این حساب قابل تبدیل به حساب صندوق پس انداز مسکن عادی است، اما تبدیل سایر حساب های صندوق پس انداز مسکن به حساب پس انداز مسکن جوانان امکان پذیر نیست.
  • انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ، نوه ، مادربزرگ و پدربزرگ ) مانعی ندارد.

سوال مهم: اگر مادر برای فرزند صغیر خود، افتتاح حساب کند. روال به چه صورت است؟

در کل بهتر است بدانید بانک مسکن انواع حساب‌های صندوق پس انداز مسکن، حساب پس انداز مسکن جوانان، سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر او افتتاح می‌کند. بنابراین هنگام افتتاح حساب مادر می‌تواند حق هرگونه برداشت از حساب افتتاحی را داشته باشد یا حق مذکور را از خود سلب نماید. شاید برای متقاضیان این سوال پیش آید که اگر مادر فوت کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در صورت بروز این اتفاق وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و تمامی آن به فرزند صغیر تعلق می‌گیرد و در صورتیکه کودک صغیر قبل از رسیدن به  سن مذکور فوت کند. موجودی حساب و منافع آن به مادر نعلق می‌گیرد و مادر حق برداشت از حساب را خواهد داشت.

وام مسکن جوانان به چه ملک‌هایی تعلق می‌گیرد؟

در واقع سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به ملک‌هایی تعلق می‌گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها کمتر از ۲۰سال گذشته باشد. از سوی دیگر اگر چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیشتر از ۲۰ سال و حداکثر ۲۵ سال گذشته باشد، حداکثر تسهیلات قابل پرداخت در سراسر ایران ۳۵ میلیون تومان خواهد بود. ضمنا مانند سایر تسهیلاتی که بانک مسکن جهت خرید خانه ارائه می‌دهد، در این مورد هم تسهیلات اعطایی حداکثربه میزان ۸۰% ارزش واحدمسکونی که توسط ارزیاب بانک تعیین می‌شود، خواهد بود.