بررسی ها نشان می دهد تعداد فایل های عرضه شده در بازار اجاره در سردترین فصل سال در مقایسه با نیمه اول امسال، روندی کاهشی در پیش گرفته است، با این حال مطرح نمودن قیمت های مناسب به عنوان اجاره بها از سوی موجران سبب شده مستأجران به جابه جایی در این فصل تمایل نشان […]

بررسی ها نشان می دهد تعداد فایل های عرضه شده در بازار اجاره در سردترین فصل سال در مقایسه با نیمه اول امسال، روندی کاهشی در پیش گرفته است، با این حال مطرح نمودن قیمت های مناسب به عنوان اجاره بها از سوی موجران سبب شده مستأجران به جابه جایی در این فصل تمایل نشان دهند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، مراجعه مستأجران برای اجاره واحد های مسکونی در ماه های اخیر با کاهش چشمگیری همراه بوده است و تعداد آنان که به منظور اجاره مسکن وارد بازار اجاره شده اند بسیار کم بوده است، از این رو تعداد فایل های عرضه شده در بازار اجاره به مدت بیش از یک ماه و گاها تا چهار ماه با ریزش همراه بوده است. به واسطه این امر بسیاری از موجران قیمت های مناسب تری به عنوان اجاره بها پیشنهاد داده اند که به واسطه این امر مستأجران به رغم این که موعد قراردادشان به پایان نرسیده است راغب به جابه جایی و تغییر مکان شده اند.

چنین افرادی به واسطه های ملکی مراجعه می کنند و پس از بررسی فایل های عرضه شده در بازار اجاره، مایلند چنانچه واحد هایی با قیمت های مناسب تر برای اجاره وجود داشته باشد آن ها را به عنوان مسکن استیجاری برگزینند. در واقع این افراد خواهان سکونت در واحد های مناسب تر هستند و برآنند در صورت یافتن خانه ای با شرایط بهتر، پیش از پایان یافتن قرارداد فعلی شان، مقدمات جابه جایی را فراهم نمایند.

جابه جایی قبل از موعد به سادگی محقق نمی شود و وابسته به توافق هایی که میان موجر و مستأجر صورت گرفته است، حالات مختلفی دارد. مالک و مستأجر ممکن است توافق های مختلفی با هم کرده باشند، احتمال دارد بر سر تخلیه دو ماه زودتر به توافق رسیده باشند. از این رو این امکان برای همه مستأجران فراهم نیست که به سادگی پیش از موعد، جابه جایی و تخلیه را انجام دهند. در صورتی که مستأجر خواهان جابه جایی قبل از موعد شود، دردسر هایی برای موجر ایجاد خواهد شد که از جمله آن می توان به گرفتن رهن از موجر قبلی و پرداخت آن به موجر جدید را نام برد. به گفته مشاوران املاک چنانچه از این نوع مستأجران در بازار اجاره چشم پوشی کنیم، تعداد افراد حاضر در بازار اجاره به شدت کاهش می یابد و از آنچه گزارش شده نیز کمتر می شود.