نماینده مردم شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی، رشد جمعیت جهان در یک بازه ده ساله، ۱ میلیارد نفر برآورد شده است اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که میزان رشد در کشور ما از جهان نیز فراتر باشد. وی در ادامه با تأکید بر این که مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیاز […]

نماینده مردم شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی، رشد جمعیت جهان در یک بازه ده ساله، ۱ میلیارد نفر برآورد شده است اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که میزان رشد در کشور ما از جهان نیز فراتر باشد. وی در ادامه با تأکید بر این که مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیاز ها شناخته می شود تصریح کرد: حتی اگر حکومت در این راستا گام های اساسی برندارد و تلاشش را جهت تأمین سرپناه بکار نگیرد باز هم انسان برای تأمین مسکن تلاش خواهد کرد. وی این طور ادامه داد: انسان ها تحت هر شرایطی برای خود سرپناه ایجاد خواهند کرد حتی اگر آن سرپناه بخشی از غاز باشد. رضا شیران خراسانی، ضمن حضور در مراسم شروع عملیات اجرایی مجتمع مسکونی، با ۲ هزار و ۱۲۰ واحد که در منطقه رسالت مشهد عملی خواهد شد اظهار داشت: شهردار مشهد نیرویی جوان است که این امر به عنوان یکی از مهم ترین فاکتور ها شناخته می شود. به گفته این مقام مسئول، به واسطه جوان بودن شهردار مشهد، عملکردی که از سوی ایشان صورت می گیرد مورد توجه بسیاری از افراد علی الخصوص جوانان خواهد بود.

وی ضمن اشاره به این که چنین اتفاقی، یک اتفاق ارزشمند و قابل توجه است تصریح کرد: نیاز است در این مسیر همه در کنار هم باشیم و مشارکت ها و تلاش های همه جانبه را در دستور کار قرار دهیم. وی با اشاره به این که تا پایان نمایندگی شان زمان زیادی باقی نمانده است تصریح کرد: با این وجود باز هم حاضرم در این مسیر کمک کنم و همکاری های لازم را انجام دهم. وی این طور ادامه داد: در مدتی که از نمایندگی ام باقی مانده از جوانان حمایت خواهم کرد و بر این باورم که کار ها را باید به سرعت به جوان ها واگذار کرد.

ایشان در ادامه به رشد جمعیت در جهان اشاره کردند و تصریح نمودند: در جهان هر ده سال، یک میلیارد افزایش جمعیت اتفاق می افتد، این امکان وجود دارد که در ایران میزان رشد جمعیت حتی از این رقم هم فراتر باشد. این مقام مسئول با تأکید بر این که مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیاز ها شناخته می شود تصریح کرد: چنانچه حاکمیت ها به این مسئله رسیدگی نکنند و آن را در دستور کار قرار ندهند، مردم خود سرپناهی را تأمین خواهند کرد حتی اگر آن سرپناه غار باشد.

شیران خراسانی این طور صحبت هایش را ادامه داد: رشد جمعیت در حاشیه های شهر در حال افزایش است به این خاطر که به نیاز مسکن آن طور که باید پاسخ داده نشده است. وی با تأکید بر این که در برخی از قسمت های مشهد همچون انتهای منطقه شهید آوینی مشهد، مقررات و اصول مربوط به شهرسازی رعایت شده است اذعان نمود: در این منطقه واحد ها و آپارتمان هایی به مرحله ساخت رسیده اند که دارای ویژگی های مناسبی بوده و بر اساس استاندارد ها به مرحله تولید رسیده اند. وی اظهار داشت: اما سؤال این جاست که چرا چنین اتفاقی از ابتدای شهید آوینی انجام نشد و اکنون در حال انجام است؟ وی این طور ادامه داد: اصلاح و بازسازی گاه با هزینه های هنگفتی همراه است همانطور که اصلاح شهید آوینی نیز به هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

ایشان با اشاره به این که اقشار کم درآمد جامعه نیازمند مسکن و سرپناه هستند تصریح کردند: نیاز است از این افراد حمایت کنیم و آموزش های لازم را به آن ها ارائه نماییم تا بتوانند در مسکن هایشان در نهایت ایمنی و امنیت زندگی کنند.

وی در پایان صحبت هایش از فیزیک شهر سخن به میان آورد و اظهار داشت: این فاکتور تأثیرات قابل توجهی بر حوزه های روانی و روانشناسی می گذارد ضمن این که حتی اگر به فیزیک مناطق حاشیه نشین برزیل هم چشم بدوزیم متوجه می شویم فیزیک آن به گونه ای است که انگار برای خشونت و بزه کاری ساخته شده است.

  • منبع خبر : تی نیوز