عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به این که طرح عایدی مسکن به عنوان یک طرح جدید شناخته نمی شود و در دوره های قبل هم در مجلس مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها در بخش مسکن […]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به این که طرح عایدی مسکن به عنوان یک طرح جدید شناخته نمی شود و در دوره های قبل هم در مجلس مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها در بخش مسکن راه به جایی نمی برد و می بایست در دیگر بازار ها نیز این طرح اجرایی گردد.

سیده فاطمه حسینی، در پاسخ به این سؤال که وضعیت طرح عایدی بر بازار مسکن به چه صورت است و آیا در کمیسیون اقتصادی مسکن به آن رسیدگی خواهد شد یا خیر اظهار داشت: چنانچه این طرح در دستور کار کمیسیون باشد حتما مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

ایشان صحبت هایشان را پیرامون همین محور جلو بردند و اظهار داشتند: طرح مالیات بر عایدی سرمایه را می بایست تمام و کمال مورد بررسی قرار داد و نیاز است نه تنها بازار مسکن بلکه دیگر بازار های مالی نیز مشمول این طرح گردند و اجرای این طرح در دیگر بازار ها هم از نظر گذرانده شود.

نماینده مردم تهران در ادامه صحبت هایش این طور گفت: سوداگرای و فعالیت های دلالانه تنها بر بازار مسکن حاکم نیست بلکه آثار چنین عملکرد هایی در دیگر بازار های مالی نیز به چشم می خورد از این رو می بایست بازار های دیگر را هم وارد این طرح نماییم و اجرای چنین طرحی در دیگر بازار ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به این که این طرح در حال حاضر تمام تمرکزش را تنها بر بازار مسکن قرار داده است و از دیگر بازار های مالی فاکتور گرفته شده است تصریح کرد: به زعم این که چنین طرحی برای بار نخست نیست که در مجلس مطرح می گردد با این حال بهتر است که از ظرفیت و قابلیت های آن نهایت استفاده به عمل آید.

  • منبع خبر : فارس نیوز