مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر تکمیل وتحویل تمامی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در قالب طرح مسکن مهر تاپایان دولت دوازدهم، اظهار کرد: براین اساس مدیر عامل بانک مسکن نیز برشتاب پرداخت تسهیلات مسکن مهر تاکید ویژه ای داشته است. از این روقرار است […]

مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر تکمیل وتحویل تمامی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در قالب طرح مسکن مهر تاپایان دولت دوازدهم، اظهار کرد: براین اساس مدیر عامل بانک مسکن نیز برشتاب پرداخت تسهیلات مسکن مهر تاکید ویژه ای داشته است. از این روقرار است تا پایان پرونده طرح مسکن مهر ، بانک مسکن به همراه دولت از این طرح حمایت مالی ویژه ای انجام دهد. در این میان عملکرد اصلی بانک مسکن به عنوان تنها بانک فعال در پرداخت تسهیلات به پرونده مسکن مهر ،علاوه بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح، فروش اقساطی نیزاست. به این معنا که واحدهای مسکونی که در قالب این طرح کار ساخت و ساز آنها تمام و تکمیل می شود و به آنها اجازه افتتاح و بهره برداری داده می شودپیش از بهره برداری از واحد مسکونی باید عملیات فروش اقساطی توسط بانک مسکن انجام شود تا امکان پرداخت منظم و به موقع تسهیلات فراهم شود.

وی به کارنامه تسهیلات بانکی پرداخت شده به طرح مسکن مهر از ابتدا تاکنون از سوی بانک مسکن اشاره کرد و افزود: مجموع قراردادهای منعقده بابت پرداخت تسهیلات به پروژه های مسکن مهر ۲ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۷۷۳ فقره است. از این تعداد تاکنون یک میلیون و ۹۲۲ هزار و ۶۲۸ واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده وتعیین تکلیف شده اند و ۴۴۳ هزار و ۱۴۵ واحد باقی مانده اند.

وی ادامه داد: از مجموع ۴۴۳ هزار و ۱۴۵ واحد باقی مانده این طرح، ۲۰۳ هزار و ۷ واحد در حال ساخت و ۲۴۰ هزار و ۱۳۸ واحد مسکونی به دلیل پاره ای از مشکلات غیرفعال باقی مانده اند.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت تاکید کرد: واحدهای غیرفعال و مشکل دار این پروژه از لحاظ «پرداخت تسهیلات» هیچ گونه مشکلی ندارند بلکه دلایل بلاتکلیفی پروژه های مشکل دار طرح مسکن به سایر حوزه ها مربوط می شود.

ایزدی به دلایل ده گانه بلاتکلیفی ۲۴۰ هزار و ۱۳۸ واحد مسکونی مشکل دار در طرح مسکن مهر اشاره کرد وگفت: عدم اجرای زیرساخت و انشعابات، تحویل واحدهای قبل از فروش اقساطی، عدم مراجعه خریداران، پروژه های تکمیل شده فاقد متقاضی و همچنین پروژه های راکد فاقد متقاضی از جمله عواملی هستند که بیشترین سهم در بلاتکلیفی واحدهای باقی مانده این پروژه را داشته اند.

به گفته وی بالغ بر ۴۱ هزار واحد مسکن مهر به دلیل عدم اجرای انشعابات و زیرساخت ها، ۲۶ هزار و ۷۷۴ واحد به دلیل عدم مراجعه خریداران و ۴۳ هزار واحد نیز به دلیل پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد بلاتکلیف باقی مانده اند.

وی در عین حال به سایر دلایل بلاتکلیفی پروژه ها اشاره کرد و افزود: خلع ید پیمانکار پروژه، عدم انجام محوطه سازی و سایر موارد روبنایی، پروژه های راکد و فاقد فعالیت در شش ماه گذشته و سایر موارد بلاتکلیفی از دیگر دلایلی است که منجر به غیرفعال شدن پروژه های مسکن مهر شده اند.

وی در پایان تاکید کرد: با رفع مشکلات پروژه ها، بانک مسکن همچون روال سابق پرداخت تسهیلات مسکن مهر را با شتاب ویژه ای تکمیل می کند.