روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و … همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و … به عمل نیامده […]

روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و … همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و … به عمل نیامده است.
بر این اساس، انواع تسهیلات مسکن مطابق با روال گذشته پرداخت می شود و همه ضوابط، مقررات و شرایطی که در ماه های گذشته و سال های اخیر برای بهره مندی متقاضیان از تسهیلات بانکی مسکن وجود داشت کماکان به قوت خود پابرجاست.
این در حالی است که هر گونه تغییر احتمالی در ضوابط و شرایط پرداخت انواع تسهیلات بانکی صرفا از طریق روابط عمومی بانک مسکن به صورت عمومی اطلاع رسانی خواهد شد؛هم اکنون انواع متنوعی از تسهیلات بانکی به منظور ساخت، خرید و تعمیرات واحدهای مسکونی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود که از جمله مهمترین آن ها می توان به تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم، سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم، تسهیلات مسکن جوانان و … اشاره کرد.
مطابق با اعلام مسوولان بانک مسکن هیچ تغییری نسبت به ماه های قبل در شرایط پرداخت این تسهیلات ایجاد نشده است و فعلا برنامه مشخصی از بابت ایجاد تغییر در این ضوابط و شرایط وجود ندارد؛به این ترتیب هم اکنون نیز مانند ماه ها و سال های اخیر متقاضیان دریافت تسهیلات بدون سپرده و آنی خرید مسکن در صورت احراز سایر شرایط تعیین شده،باید اقدام به خرید اوراق متناسب با رقم تسهیلات درخواستی خود کنند؛هم اکنون تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده از محل اوراق در شهر تهران تا سقف ۶۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و ۱۰۰ میلیون تومان برای زوجین متقاضی پرداخت می شود؛لازم است متقاضیان به منظور بهره مندی از این تسهیلات قبل از تشکیل پرونده در شعب بانک مسکن نسبت به خرید اوراق اقدام کنند؛هر فقره اوراق تسهیلات مسکن به منزله امتیاز ۵۰۰ هزار تومان از رقم تسهیلات درخواستی است؛بنابراین متقاضیان انفرادی این تسهیلات در شهر تهران لازم است ۱۲۰ فقره و زوجین متقاضی ۲۰۰ فقره اوراق خریداری کنند؛در صورت آنکه متقاضیان تمایل به دریافت تسهیلات جعاله مسکن به صورت همزمان با تسهیلات خرید داشته باشند نیز می توانند با خرید ۴۰ فقره اوراق دیگر به تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله دسترسی داشته باشند؛مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۱۲ ساله و نرخ سود آن در مناطق معمولی شهر ۱۷٫۵ درصد و در بافت های فرسوده ۱۶٫۵ درصد است.
ضوابط و شرایط دریافت تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای خانه اولی ها و متقاضیان مسکن در بافت های فرسوده نیز تغییری نسبت به قبل نداشته است؛این تسهیلات کماکان در شهر تهران با سقف ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین پرداخت می شود؛متقاضیان برای برخورداری از این تسهیلات لازم است به ازای هر شخص متقاضی برای مدت یکسال مبلغ ۴۰ میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کنند و بعد از فرارسیدن موعد سررسید این تسهیلات نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند؛هیچ گونه تغییری در شرایط دریافت تسهیلات مسکن یکم اعم از کاهش یا افزایش مدت زمان سپرده گذاری،دوره بازپرداخت،سقف ریالی و نرخ سود این تسهیلات نسبت به آخرین تغییر و تحولات رسمی صورت گرفته در شرایط این تسهیلات اخیرا اعمال نشده است؛بر اساس ضوابط مصوب،حداقل دوره سپرده گذاری برای بهره مندی از این تسهیلات،سپرده گذاری یکساله معادل نیمی از ارزش ریالی تسهیلات در صندوق پس انداز یکم است و هیچ یک از متقاضیان در مدت زمان کوتاهتر قادر به دریافت این تسهیلات نخواهند بود