بازار آپارتمان‌های ریزمتراژ در حال حاضر یکی از کانون‌های فایل‌های قیمت‌مناسب در بازار مسکن به شمار می‌آید که مناسب خریداران با بودجه‌های اندک است. بررسی فایل‌های عرضه شده در آگهی‌های ملکی چه به شکل سنتی نزد بنگاه‌ها و نیازمندی روزنامه‌های کثیرالانتشار و چه به‌صورت اینترنتی در سامانه‌های املاک‌یاب که این روزها در میان متقاضیان و […]

بازار آپارتمان‌های ریزمتراژ در حال حاضر یکی از کانون‌های فایل‌های قیمت‌مناسب در بازار مسکن به شمار می‌آید که مناسب خریداران با بودجه‌های اندک است.

بررسی فایل‌های عرضه شده در آگهی‌های ملکی چه به شکل سنتی نزد بنگاه‌ها و نیازمندی روزنامه‌های کثیرالانتشار و چه به‌صورت اینترنتی در سامانه‌های املاک‌یاب که این روزها در میان متقاضیان و فروشندگان مسکن جا باز کرده‌اند، حکایت از آن دارد که در بازار آپارتمان‌های نقلی و ریزمتراژ با مساحت تا ۶۰ مترمربع، تعداد آپارتمان‌های قیمت‌مناسب که بهای پیشنهادی فروش آنها نه تنها از قیمت آخرین معاملات املاک مشابه در منطقه بیشتر نیست، بلکه در برخی موارد حتی اندکی پایین‌تر از این بهای مورد انتظار است، افزایش یافته است.

این وضعیت از یکسو نشات گرفته از کاهش شدید سرعت رشد قیمت مسکن است؛ کما اینکه بهای فروش هر مترمربع آپارتمان مسکونی پس از ماه‌های پیاپی که با افزایش بین ۴ تا ۸ درصدی همراه بود، در دی ماه فقط ۵/ ۱ درصد نسبت به آذر ماه رشد کرده است. بررسی روندهای طی شده در چند سال اخیر نشان می‌دهد رشد ماهانه یک درصدی قیمت مسکن حتی در شرایط رکودی بازار نیز قابل انتظار است و به این ترتیب در دی ماه عملا یک سیگنال قوی از بازگشت ثبات به بازار معاملات مسکن دریافت شد. بر این اساس افزایش فایل‌های قیمت‌مناسب در همه بخش‌های بازار مسکن از جمله بازار آپارتمان‌های ریزمتراژ، رخدادی طبیعی در پی آرایش جدید ظاهر و باطن بازار مسکن است.

افزون بر این سالخورده بودن عمده فایل‌های مسکونی عرضه شده در بازار آپارتمان‌های تا ۶۰ مترمربع، عامل دیگری است که سبب شده قیمت‌گذاری این آپارتمان‌ها به نحوی که با بودجه متقاضیان خرید تناسب بیشتری دارد، صورت گیرد. در واقع طبیعی است در بازاری که فایل نوساز بسیار کم است، قیمت پیشنهادی بیش از محدوده مورد انتظار نیز اندک باشد.