معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ، ضمن تبریک ۸۰ سالگی بانک مسکن ابراز امیدواری کرد بانک مسکن همچنان بتواند در زمینه خانه‌دار کردن اقشار متوسط خدمات مطلوب ارایه کند و موفق باشد.  عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد که  به دنبال برنامه بازدید دوره‌ای از […]

معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ، ضمن تبریک ۸۰ سالگی بانک مسکن ابراز امیدواری کرد بانک مسکن همچنان بتواند در زمینه خانه‌دار کردن اقشار متوسط خدمات مطلوب ارایه کند و موفق باشد.

 عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد که  به دنبال برنامه بازدید دوره‌ای از بانک‌های دولتی مهمان بانک مسکن بود، ضمن تبریک ۸۰ سالگی این بانک ابراز امیدواری کرد بانک مسکن همچنان بتواند در زمینه خانه‌دار کردن اقشار متوسط خدمات مطلوب ارایه کند و موفق باشد.

وی از بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی که در پی توسعه‌ای شدن است یاد کرد و گفت: بانک توسعه‌ای نیازمند منابع ارزان قیمت و بلند مدت است و به همین خاطر نمی‌تواند صرفا به تامین مالی از محل سپرده اتکا کند.

وی با بیان اینکه ،در قوانین و مصوبات “بانک توسعه‌ای” به رسمیت شناخته نشده است، اظهار کرد: این در حالی است که در دنیا ضوابط بانک‌های توسعه‌ای و تجاری متفاوت است. اما در ایران تنها نرخ سپرده قانونی بانک مسکن با سایر بانک‌ها تفاوت دارد. البته در قانون جدید بانکداری که اکنون در مجلس است، به موضوع بانک توسعه‌ای پرداخته شده است.

معمارنژاد با اشاره به تغییرات روندهای بانکداری در دنیا، گفت: امروز در دنیا محصول بانکی برای فروش به مشتری تولید نمی‌شود، بلکه بانک‌ها با تولید محصول به دنبال رفع نیاز مشتریان هستند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه لازم است در تدوین برنامه‌ها، روند جمعیتی مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال جوانی جمعیت و نرخ ازدواج باید در برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات لحاظ شود.

وی ضمن تحسین بانک مسکن بابت تلاش برای تحقق بانکداری متمرکز (core banking) در عین حال گفت: این موضوع جزیی از بانکداری باز است اما نسل دوم بانکداری است که امروز در ایران به آن پرداخته می‌شود، در حالی که در دنیا نسل چهارم بانکداری در حال پیاده‌سازی است.

معمارنژاد سرمایه انسانی و داده را سرمایه اصلی بانک‌ها در عصر حاضر برشمرد و افزود: آموزش‌های موثر نیروی انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل می‌کند.

وی بر ضرورت افزایش درآمدهای مشاع و کارمزدی در بانک‌های دولتی تاکید و در عین حال به این موضوع اذعان کرد که نرخ کارمزدها در حال حاضر فاصله زیادی با بهای واقعی این خدمات دارد و نیازمند اصلاح است.

معاون وزیر اقتصاد بر ضرورت رعایت سقف ۱۰ درصدی تسهیلات تکلیفی در حوزه‌های غیرهمخوان با ماموریت بانک مسکن توسط بانک مرکزی تاکید کرد و وعده داد این مساله را پیگیری می‌کند.