یکی از دغدغه های هر جوانی در کشور ما خرید مسکن است. فرقی نمی کند این جوان مجرد باشد یا متاهل، هر کدام برای خودشان دلایل موجهی دارند تا برای خرید خانه تلاش کنند، اکثر جوانان مجرد تصور می کنند که وام مسکن فقط برای زوجین است و اگر یک فرد مجرد باشد نمی تواند […]

یکی از دغدغه های هر جوانی در کشور ما خرید مسکن است. فرقی نمی کند این جوان مجرد باشد یا متاهل، هر کدام برای خودشان دلایل موجهی دارند تا برای خرید خانه تلاش کنند، اکثر جوانان مجرد تصور می کنند که وام مسکن فقط برای زوجین است و اگر یک فرد مجرد باشد نمی تواند از گرفتن وام مسکن بهره مند شود، ما در این گزارش تلاش داریم تا وام مسکن بدون سپرده که برای افراد مجرد است را توضیح دهیم.

اولین وام مسکنی که افراد مجرد در شهر تهران می توانند اخذ کنند، وام مسکن خانه اولی است که مبلغ این وام برای مجردها ۸۰ میلیون تومان با سود ۸ درصد است.اقساط پرداختی این وام ماهانه ۸۶۵ هزار تومان است و میزان سود پرداختی شما به بانک ۴۵ میلیون تومان و میزان کل بازپرداخت وام به بانک ۱۲۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است و مدت بازپرداخت این وام ۱۲ سال است.

نکته مهم در گرفتن این وام این است که فرد گیرنده وام باید حتما اولین خانه ای باشد که خریداری می کند.

این افراد می توانند در کنار این وام یک وام ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده مکمل و ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله مسکن دریافت کنند.

افراد برای گرفتن این دو نوع وام حتما باید اوراق تسه خریداری کنند، برای خرید این اوراق بورسی افراد باید با دریافت یک کد بورسی به سایت مدیریت فناوری بورس تهران بخش فرابورس مراجعه کرده و از آخرین قیمت این اوراق با خبر شوند و خریداری کنند.قیمت این اوراق در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ ۷۶ هزار تومان است.برای وام جعاله که مبلغ ۲۰ میلیون تومان است باید ۴۰ برگ تسه و برای وام تسهیلات بدون سپرده مکمل که ۱۰ میلیون تومان است ۲۰ برگ تسه خریداری شود.یعنی روی هم رفته ۵۰ برگ تسه باید از فرابورس ایران خریداری شود.افراد برای خرید ۵۰ برگ اوراق تسه با قیمت ۷۶ هزار تومان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.مدت زمان پرداخت وام جعاله ۵ سال است با پرداخت اقساط ماهانه به مبلغ ۵۰۲ هزار تومان با سود ۱۷٫۵ درصد.مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن مکمل ۵ سال با پرداخت اقساط ماهانه ۲۵۳ هزار تومان با سود ۱۸ درصد.

یعنی افرادی که این ۳۰ میلیون وام باید ماهانه ۷۵۵ هزار تومان به مدت ۵ سال پرداخت کنند و میزان سود پرداختی ۳۰ میلیون وام ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

طبق این جدول برای گرفتن یک وام مسکن ۱۱۰ میلیون تومانی باید ماهانه ۱میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت کنید و میزان کل پرداختی نزد بانک ۱۷۳ میلیون و۶۶۰ هزار تومان است.

وام

مبلغ وام

مبلغ قسط

کل پرداختی به بانک

میزان پرداخت سود

مبلغ پرداخت اوراق تسه

خانه اولی

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۵,۰۰۰

۱۲۴,۵۶۰,۰۰۰

۴۴,۵۶۰,۰۰۰

جعاله

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۲,۰۰۰

۴۵,۳۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۰۰,۰۰۰

۳,۸۰۰,۰۰۰

تسهیلات بدون سپرده

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۳,۰۰۰

جمع کل

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۲۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰

۵۹,۸۶۰,۰۰۰

۱۷۳,۶۶۰,۰۰۰