کلانتری رئیس گروه مالیات وزارت اقتصاد گفت: برخی نمی خواهند مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اجرا شود و به همین دلیل مسئله وضع همزمان آن در همه بازارها را مطرح می‌کنند که قابلیت اجرا ندارد. در حال حاضر بخش مسکن بسیار بیشتر از سایر بازارها گرفتار سوداگری است و نیاز به CGT در این […]

کلانتری رئیس گروه مالیات وزارت اقتصاد گفت: برخی نمی خواهند مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اجرا شود و به همین دلیل مسئله وضع همزمان آن در همه بازارها را مطرح می‌کنند که قابلیت اجرا ندارد. در حال حاضر بخش مسکن بسیار بیشتر از سایر بازارها گرفتار سوداگری است و نیاز به CGT در این بخش بیشتر احساس می شود. ضمن اینکه راهکار مبارزه با سوداگری در بازارهای دیگر از جمله ارز و طلا، لزوما وضع مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

 

رفع مشکل سوداگری در بازارهایی مثل ارز تنها با CGT ممکن نیست

کلانتری در مورد اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارها گفت: بنده مخالف اعمال یکباره مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارها هستم. به طور مثال برخی می گویند مالیات بر عایدی سرمایه باید در بازار ارز هم وضع شود؛ در صورتی که در کل جهان تنها ۴ کشور هستند که از ارز مالیات می گیرند. در ضمن اسم آن مالیات نیز مالیات بر عایدی سرمایه نیست و مالیاتی شبیه به آن است.

وی افزود: اگر این تمایل وجود دارد که اوضاع بخش ارز بهبود یابد بایستی از طریق راه حل های مخصوص به خود به دنبال رفع مشکل بود و ممکن است راهکار آن مالیات بر عایدی سرمایه نباشد. زیرا ابزار ثبت و زیرساخت دریافت CGT در بازارهای ارز و طلا فراهم نیست.

اجرای CGT در همه بازارها بهانه‌ای برای عدم وضع آن در بخش مسکن

محسن کلانتری کارشناس مالیاتی گفت: کسانی که لزوم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر همه بازارها را مطرح می کنند دو گروه هستند. گروه اول کسانی هستند که به اشتباه افتاده اند و اطلاعات علمی و اجرایی کافی از شرایط حاکم بر کشور ندارند؛ و گروه دوم کسانی هستند که نمی خواهند مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اجرا شود.

وی افزود: بیشتر مسئولان وزارت راه و شهرسازی تمایلی برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه ندارند. لذا برای اینکه این مالیات وضع نشود آن را به چیزی وصل می کنند که قابل اجرا نیست. مثلا می گویند این مالیات باید علاوه بر بازار مسکن در دیگر بازارها مانند طلا، ارز و خودرو نیز وضع شود.

عدم حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا به جای اصرار بر اجرای CGT در آن

کلانتری با انتقاد از حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا گفت: درخواست کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا از ۳ درصد به ۲ درصد و یا حذف آن به مجلس، نشان دهنده عدم داشتن اراده کافی برای رفع سوداگری در این بخش است. چراکه در همه کشورهای جهان به جز چند کشور مالیات بر ارزش افزوده از طلا اخذ می شود.

وی افزود: لذا زیرساخت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طلا نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه فراهم تر است و دریافت این مالیات از طلا نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه در جهان مرسوم تر است و نباید CGT را از بخش مسکن به بخش ارز و طلا تعمیم داد.

مسکن نسبت به سایر بازارها در اجرای CGT اولویت دارد

کلانتری گفت: در حال حاضر بیشترین مشکل در بخش مسکن است و بخش مسکن بسیار بیشتر از سایر بازارها گرفتار سوداگری است و مالیات بر عایدی سرمایه راه جلوگیری از سفته بازی و سوداگری است. طی هر ۵ تا ۷ سال یک شوک و جهش ناگهانی قیمت در بازار مسکن پدید آمده است.

وی افزود: در حالی که در بخش بورس طی سال های اخیر تنها یک بار شوک قیمتی تجربه شده است و شوک دیگری وجود نداشته است.  لذا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بورس با وجود توجیه علمی در شرایط فعلی باعث افزایش تعداد مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه و عدم به نتیجه رسیدن آن در بازارهای دیگر مانند مسکن می شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون مالیات بر عایدی سرمایه را می توان در بخش مسکن و شرکت ها اجرا کرد. منتها هم اکنون نباید این مالیات را در بخش بورس اجرا کرد. زیرا گرفتن این مالیات ممکن است باعث ریزش شاخص ها در بورس شود.

خروج سرمایه با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن بعید است

کلانتری در پاسخ به ابهام مخالفان که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تنها در بخش مسکن موجب خروج سرمایه از این بخش و هجوم آن به سایر بازارها خواهد شد گفت: احتمال وقوع چنین اتفاقی بعید است. چون اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به یکباره صورت نمی گیرد.

وی افزود: برای اجرای این قانون علاوه بر اینکه فرصت تنفس داده می شود، این مالیات هنگام فروش ملک اخذ می شود. لذا تبعات ایجاد شوک برای آن متصور نیست.