استاندار تهران گفت: با توجه به برنامه های جدید وزیر راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت بازار مطرح کرده است می توان گفت که تا چند وقت آینده شاهد رونق خوبی در بازار مسکن خواهیم بود. انوشیروان محسنی بندپی: رئیس جمهوری باهدف رونق بخشی به صنعت مسکن یکسری درخواست از وزیر راه و شهرسازی داشت […]

استاندار تهران گفت: با توجه به برنامه های جدید وزیر راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت بازار مطرح کرده است می توان گفت که تا چند وقت آینده شاهد رونق خوبی در بازار مسکن خواهیم بود.

انوشیروان محسنی بندپی: رئیس جمهوری باهدف رونق بخشی به صنعت مسکن یکسری درخواست از وزیر راه و شهرسازی داشت که برنامه های اعلام شده از سوی وزیر نشانگر توجه و اجرای خواسته رئیس جمهوری است.
وی ادامه داد: طبق وعده های داده شده از سوی وزیر راه و شهرسازی قرار است مسکن به عنوان صنعت اشتغالزا و نیز باهدف رفع نیازهای مردم گسترش یابد.
محسنی بندپی به اقداماتی که می توان برای خروج مسکن از رکود انجام داد اشاره و تشریح کرد: سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و نیز قرار گرفتن آنها در اختیار متقاضیان به عنوان یک اصل و راهبرد محسوب می شود که می تواند تاثیر بسزایی در رونق این بازار و نیز افزایش معاملات داشته باشد.
وی به نقش بانک ها در رونق بازار مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ها در کنار تدابیری که وزیر راه و شهرسازی و نیز دیگر مسئولان در دستور کار خود قرار داده اند می توانند نقش بسزایی را در خروج مسکن از رکود ایفا کنند.
به گزارش ایرنا طی چند وقت اخیر تکمیل فازهای مسکن مهر در شهرهای پردیس و پرند استان تهران سرعت گرفته است و تلاش ها برای حل مشکلات ساخت و ساز این واحدها جریان دارد.
ساخت مسکن مهر در این دو شهر از جمله مجموعه های بزرگ احداث این دست واحدها و محل تمرکز جمعیت قابل ملاحظه در اطراف پایتخت محسوب می شود.
شهرپردیس در شرق پایتخت قراردارد که ساخت بیش از ۸۰ هزار واحد مسکن مهر در آن برنامه ریزی و حدود ۲۰ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.
پرند نیز در جنوب غرب پایتخت قرار گرفته که برنامه ریزی ساخت افزون بر ۹۰ هزار واحد مسکن مهر در آن جریان دارد و بیش از ۶۰ هزارواحد آن نیز تحویل شده است.