یک کارشناس ارشد بخش مسکن می گوید:دولت برای رونق بخش مسکن می‌تواند از طریق یارانه، سیاستگذاری، تامین زمین و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت توانمندسازی این دسته از تقاضا اقدام کند. حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و اقتصاد مسکن، معتقد است: ورود دولت به بخش عرضه مسکن نباید از طریق مداخله مستقیم […]

یک کارشناس ارشد بخش مسکن می گوید:دولت برای رونق بخش مسکن می‌تواند از طریق یارانه، سیاستگذاری، تامین زمین و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت توانمندسازی این دسته از تقاضا اقدام کند.

حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و اقتصاد مسکن، معتقد است: ورود دولت به بخش عرضه مسکن نباید از طریق مداخله مستقیم در حوزه ساخت و ساز باشد.

بنابراین گزارش، کارشناسان بازار مسکن عنوان می کنند رونق مناسب بخش مسکن از سه مسیر قابل تحقق است. مسیر اول رونق ناشی از ساخت و ساز برای تقاضای مصرفی مربوط به خانوارهای جدید است. به این معنی که یکی از بخش‌هایی که می‌تواند منجر به ایجاد تحرکاتی در بازار مسکن شود ناشی از رونق ساخت و ساز برای تقاضای مصرفی خانوارهای جدید است.

مسیر دومی که می‌تواند در ایجاد تحرکات جدید در بخش مسکن موثر باشد تقاضای ناشی از گروه‌های کم‌درآمد است. به گفته کارشناسان بازار مسکن این بخش از تقاضای بازار نیازمند مداخله مستقیم دولت است اما اگر مرز ورود و نحوه مداخله مورد دقت و رعایت قرار نگیرد اقدامات حمایتی دولت به ضد خود تبدیل خواهد شد.

در این بین حسین عبده تبریزی صاحبنظر ارشد بخش مسکن معتقد است: مداخله مستقیم دولت به معنای ورود دولت به بخش عرضه از طریق ساخت و سازهای جدید نیست. بلکه دولت برای پاسخگویی به این بخش از تقاضای مسکن می‌تواند از طریق یارانه، سیاستگذاری، تامین زمین و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت توانمندسازی این دسته از تقاضا اقدام کند.

وی با بیان اینکه نمی توان در این قسمت از بازار از مسیر ارایه تسهیلات بانکی پیش بینی شده رونق ایجاد کرد، گفت: این بخش از تقاضای مصرفی بازار گروه های کم درآمد هستند که حداقل ۳۰ درصد اقشار پایین دست جامعه را تشکیل می دهند. از این رو اساسا توانمندسازی مالی این گروه با تکیه بر نظام رسمی بانکی امکان پذیر نخواهد بود چرا که این اقشار جز آن دسته از متقاضیان مصرفی بازار هستند که امکان پرداخت اقساط تسهیلات با نرخ سود متعارف بانک ها را ندارند. بنابراین لازم است ابتدا این گروه از فاقدین مسکن برای دوره ای از طریق مسکن های حمایتی پشتیبانی شوند تا توان پذیر شوند و قدرت یا همان استطاعت پرداخت اقساط تسهیلات مسکن را پیدا کنند.

در عین حال کارشناسان معتقد هستند که سومین مسیری که امکان ایجاد رونق در فضای بازار مسکن را فراهم می‌کند؛ توانمندسازی مالی اقشار متوسط از طرف شبکه بانکی است. از دیدگاه آنها بانک مسکن از طریق افزایش سقف تسهیلات و پرداخت تسهیلات سه رقمی امکان ورود اقشار میان درآمد که توانایی پرداخت اقساط را دارند ایجاد کرده است. طبیعی است که هر چه دوره بازپرداخت طولانی تر و نرخ سود تسهیلات کمتر باشد امکان بهره‌مندی درصد بیشتری از اقشار جامعه از این امکانات و ورود به بازار املاک فراهم خواهد شد.

عبده‌تبریزی با اشاره به نقش بانک مسکن در چرخه تولید و ایجاد رونق در بازار مسکن گفت: بانک مسکن به مثابه بانک‌توسعه‌ای می‌تواند همچون دوره‌های گذشته از تولید در بخش مسکن و توسعه شهری با رویکرد حمایت از تولید ناب حمایت کرده و در این قالب آن تولیدکنندگان را تامین مالی کند.

وی با بیان اینکه تولید ناب سه هدف را دنبال می کند، افزود: هدف اول آنکه منجر به افزایش طول عمر و کاهش استهلاک واحدهای مسکونی خواهد شد دوم آنکه کاهش هزینه ساخت را در پی دارد و سوم آنکه زمان و طول دوره ساخت را کاهش خواهد داد. این سه هدف هر سه باعث کمک به افزایش عرضه و کاهش هزینه ها در بلندمدت می شوند.