حسین محمودی اصل با اشاره به افزایش سلطان ها در بحث مسکن، اظهار داشت: احتکار مواد اولیه موجب افزایش هزینه ها شده است و می توان گفت التهابات بازار ارز به بازار مسکن مربوط می شود.   وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، افزود: سوداگری بیش از ۷۰ درصد معاملات بخش […]

حسین محمودی اصل با اشاره به افزایش سلطان ها در بحث مسکن، اظهار داشت: احتکار مواد اولیه موجب افزایش هزینه ها شده است و می توان گفت التهابات بازار ارز به بازار مسکن مربوط می شود.

 

وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، افزود: سوداگری بیش از ۷۰ درصد معاملات بخش مسکن را تشکیل داده است. کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در خصوص هدایت نقدینگی مشکل داریم، افزود: بهترین مکان برای هدایت نقدینگی بورس است. محمودی اصل بیان داشت: اقتصاد و کارآفرینی مباحثی است که جدا از هم نیست وی با اشاره به افزایش هزینه ها در کشور، خاطرنشان کرد: ضروری است هزینه ها مدیریت شده و با کارآفرینی و اشتغال خانگی درآمد زایی کرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم دغدغه های فروانی در زمینه مسکن دارند، افزود: بحث های روانی و ایجاد جو در افزایش قیمت در کنار سوداگری تاثیرگذار بوده است. محمودی اصل خاطرنشان کرد: برخی ها نیز با تبلیغات نامناسب به این التهابات دامن می زنند و ضروری است مسئولان در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال