آینده بازار مسکن نامعلوم است و سرمایه گذاری در این بازار مخاطرات سنگین خود را دارد و همین امر شرایط را برای حضور بخش خصوص در صنعت ساختمان سخت کرده و ادامه داد که در ۶ سال گذشته توجه خاصی به فضای کسب و کار نشد. به گزارش اکوفارس، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، […]

 آینده بازار مسکن نامعلوم است و سرمایه گذاری در این بازار مخاطرات سنگین خود را دارد و همین امر شرایط را برای حضور بخش خصوص در صنعت ساختمان سخت کرده و ادامه داد که در ۶ سال گذشته توجه خاصی به فضای کسب و کار نشد.
به گزارش اکوفارس، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، هرگونه مداخله دولت درحوزه اقتصاد مسکن در سال‌های گذشته را ناموفق دانسته زیرا دولت مجری خوبی نبوده است.

فرشید پورحاجت در گفتگو با نوداقتصادی، درباره ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و شهرهای جدید گفت هنوز معلوم نیست که قرار است دولت این تعداد مسکن رابسازد یا بخش خصوصی، هر چند که  فضای  کنونی کسب وکار شرایط مناسبی ندارد.

به گفته وی، شرایط کنونی بحرانی بازار مسکن نیازمند بهبود فضای کسب و کار بوده و تعادل بخشی در بازار، نیازمند توجه به نظام عرضه و تقاضای مسکن است.

پورحاجت اذعان داشت که فضای کسب و کار فعلی برای تولید مسکن مناسب نبوده و انبوه سازان شرایط مناسبی برای تولید مسکن ندارند بنابراین دولت باید مسیری را ترسیم کند که اعتماد بخش خصوصی برای ورود به بازارپر ریسک فعلی، تسهیل شود.

وی، عرصه تولید مسکن در کشور را دارای شرایط نامناسبی دانست که بخشی از دلایل آن به موضاعات اقتصاد کلان کشور مربوط می شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، اذعان داشت که هم اکنون کاهش صدور پروانه ساختمانی در همه حوزه ها مشخص بوده و اگر دوران فعلی ساخت وساز با دوران خوب تولید مسکن درسال های ۸۹ و ۹۰ و۹۱ بررسی شود، میزان تولید مسکن ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، سیاستگذاری مسکن در ۶ سال گذشته بر روی احیاء و بازآفرینی بافت فرسوده متمرکز بوده اما هنوز به اهداف مدنظر نرسیده است.

پور حاجت، با بیان اینکه حوزه مسکن پیچیده‌گی‌های خاص خود را دارد و یک شبه نمی توان قطار از ریل خارج شده مسکن را به ریل اصلی برگردانند، افزود که بافت های با ارزش شهری، دارای یک بافت خطر پذیر بوده و فعالیت های وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی وسیاستگذار دولتی باید روی آن متمرکز شود.

وی، تصریح کرده که آینده بازار مسکن نامعلوم بوده و سرمایه گذاری در این بازار مخاطرات سنگین خود را دارد و همین امر شرایط را برای حضور بخش خصوص در صنعت ساختمان سخت کرده و ادامه داد که در ۶ سال گذشته توجه خاصی به فضای کسب و کار نشد.