وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اصراری وجود ندارد که شهرهای جدید در دوردست احداث شوند، گفت: با ارایه مشوق قدرت خرید مسکن را بالا می‌بریم.  محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره برداری از ۶۲۰ واحد مسکونی در شهر مشهد با اشاره به برنامه‌های بازآفرینی شهری گفت: توقف فعالیت‌هایی که هیچ […]

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اصراری وجود ندارد که شهرهای جدید در دوردست احداث شوند، گفت: با ارایه مشوق قدرت خرید مسکن را بالا می‌بریم.

 محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره برداری از ۶۲۰ واحد مسکونی در شهر مشهد با اشاره به برنامه‌های بازآفرینی شهری گفت: توقف فعالیت‌هایی که هیچ گونه اثربخشی بر افزایش کیفیت زندگی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ندارد رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری است. این اقدامات شامل هزینه کرد غیرضرور برای حفظ وضع موجود بافت‌های فرسوده می‌شد.

اسلامی به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه اشاره کرد و گفت: امروز با خط مشی تکمیل مسکن مهر و همچنین آغاز عملیات اجرایی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور یک برنامه مشخص برای تأمین مسکن وجود دارد که براساس نیاز جامعه تدوین شده است.

این مقام مسئول افزود: یکی از وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به عرضه و تقاضای بازار مسکن در سطح کشور به شمار می‌رود، این برنامه به گونه‌ای تدوین شده که قشر متوسط و ضعیف را مخاطب قرار بدهد. تولید مسکن باید متناسب با قدرت استطاعت این قشر صورت بگیرد و تأمین مسکن برای آن‌ها را تسریع و تسهیل کند.

وزیر راه و شهرسازی برنامه بنیاد مسکن برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را یک بخشی از برنامه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور دانست و گفت: پیش بینی می‌کنم که طبق این برنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حمایت استانداری خراسان رضوی دست کم ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهر مشهد احداث کند. بانک مسکن نیز از این طرح حمایت خواهد کرد.

وی افزود: عرضه زمین، اعطای مجوزهای مورد نیاز، ارائه تسهیلات مالی و قابلیت اجرایی در کنار هم این پروژه را پیش خواهد برد و احداث این واحدها را از بودجه دولتی بی‌نیاز خواهد کرد.

اسلامی با اشاره به برنامه‌های بازآفرینی شهری گفت: توقف فعالیت‌هایی که هیچ گونه اثربخشی بر افزایش کیفیت زندگی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ندارد رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری است. این اقدامات شامل هزینه کرد غیرضرور برای حفظ وضع موجود بافت‌های فرسوده می‌شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم به وجود ۲۱ شهر جدید در کشور اشاره کرد و گفت: این تعداد نیاز جامعه به مسکن را تأمین نمی‌کند پس اصراری وجود ندارد که شهرهای جدید در دوردست احداث شوند بلکه می‌توان این شهرها را در حومه شهرهای موجود احداث کرد.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد شهرهای جدید این است که در این شهرها تأسیسات زیربنایی وجود داشته و امکاناتی مانند آب و برق تأمین شود.

اسلامی بر ضرورت قرارگیری مسئله اسکان بر روی ریل اقدام و عمل تأکید کرد و گفت: در قانون بودجه یک ظرفیت ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ساماندهی مسکن تصویب شده است که کمک بزرگی به تعادل بخشی بازار مسکن به حساب می‌آید.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر عرضه زمین برای احداث مسکن تصریح کرد: نکته مهمتر کمک به کسانی است که قصد احداث مسکن دارند، سیاست ما ارائه مشوق هایی برای تسهیل، تسریع و کاهش قیمت تمام شده مسکن است تا به افزایش قدرت خرید مسکن منجر شود.