نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس تصریح کرد: پیش بینی بنده این است که اگر امسال در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز یا نرخ تورم اتفاق غیر منتظره‌ای نیفتد بازار مسکن از یک آرامش برخوردار باشد ولی اگر تورم نرخ بالایی را به خود بگیرد ممکن است نرخ مسکن افزایش یابد. یک عضو […]

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس تصریح کرد: پیش بینی بنده این است که اگر امسال در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز یا نرخ تورم اتفاق غیر منتظره‌ای نیفتد بازار مسکن از یک آرامش برخوردار باشد ولی اگر تورم نرخ بالایی را به خود بگیرد ممکن است نرخ مسکن افزایش یابد.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان حوزه مسکن نمی‌توانند بر روی عوامل بیرونی مؤثر در قیمت‌ها حوزه مسکن اثر بگذارند، گفت: مسئولان حوزه مسکن می‌توانند با اقدامات حمایتی وارد شوند و تا حدودی قیمت‌ها را کنترل کتند.

سید کمال الدین شهریاری  درباره راه‌های مدیریت بازار مسکن در سال آینده بیان کرد: افزایش قیمتی که در سه سال گذشته در حوزه مسکن اتفاق افتاد دو علت داشت. یکی اینکه بعد از چند سال رکود و توقف قیمت مسکن و عدم افزایش قیمت مسکن متناسب با تورم، از سال ۹۶ افزایش قیمت مسکن متناسب با تورم آغاز شد.

وی در ادامه اظهار کرد: اما افزایش قابل توجهی که سال ۹۷ در قیمت مسکن اتفاق افتاد به خاطر کاهش ارزش پول ملی ناشی از بالا رفتن قیمت ارز بود که نه تنها در بازار مسکن بلکه در همه بازارها اثر خود را گذاشت و نمی‌شود اسم آن را گرانی گذاشت بلکه به دنبال کاهش ارزش پول ملی در همه حوزه‌ها این اتفاق افتاد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس تصریح کرد: پیش بینی بنده این است که اگر امسال در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز یا نرخ تورم اتفاق غیر منتظره‌ای نیفتد بازار مسکن از یک آرامش برخوردار باشد ولی اگر تورم نرخ بالایی را به خود بگیرد ممکن است نرخ مسکن افزایش یابد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه عوامل بیرونی مؤثر در نرخ مسکن نظیر نرخ تورم یا کاهش ارزش پول ملی متغیرهایی نیستند که مسئولین بخش مسکن بتوانند بر روی آن اثر گذار باشند، خاطرنشان کرد: اما مسئولان حوزه مسکن می‌توانند با اقدامات حمایتی وارد شوند و تسهیلات ویژه نظیر معافیت از عوارض در بافت‌های فرسوده و بالا بردن سهم تسهیلات در قیمت مسکن و کاهش نرخ سود بانکی را در نظر گیرند که می‌تواند بازار مسکن را رونق دهد و تا حدودی قیمت‌ها را کنترل کنند.

شهریاری با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از جوانان برای خرید مسکن گفت: دولت باید به جوانان برای خانه دار شدن یارانه دهد. این یارانه می‌تواند از طریق فروش اموال مازاد و املاک در اختیار وزارت راه و شهر سازی تأمین شود. ما باید برای حمایت از مسکن جوانان به این سمت برویم وگرنه روش‌های دیگر نظیر بخشنامه و دستورالعمل کار خاصی برای جوانان نخواهد کرد.