محمدحسن­ مرادی ادامه داد: یکی از دلایل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن افزایش مانده حساب‌های ممتاز در بانک است و این موضوع باعث تعدد اوراق تسهیلات مسکن می‌شود، چون به میزان مانده حساب‌های ممتاز اوراق تعلق می‌گیرد. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: در حال حاضر قیمت اوراق تسهیلات­ مسکن در بازار بطور […]

محمدحسن­ مرادی ادامه داد: یکی از دلایل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن افزایش مانده حساب‌های ممتاز در بانک است و این موضوع باعث تعدد اوراق تسهیلات مسکن می‌شود، چون به میزان مانده حساب‌های ممتاز اوراق تعلق می‌گیرد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: در حال حاضر قیمت اوراق تسهیلات­ مسکن در بازار بطور متوسط بین ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان است و این کاهش­ قیمت در ۴ سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی گفت: ­افزایش قیمت مسکن تاثیر زیادی در کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن نداشته، زیرا خرید اوراق تسهیلات مسکن را کاهش نداده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن افزود:اگر تسهیلات زوجین را ۱۰۰ میلیون تومان فرض کنیم و قیمت یک ملک را ۵۰۰ میلیون تومان؛ تسهیلات تنها ۲۰ درصد قیمت یک واحد را تشکیل می‌دهد.
مرادی افزود:بدلیل اینکه مردم بیشتر در اسفند ماه ملک خریداری می‌کنند، بازارخرید ملک در فرروردین ماه راکد است و این موضوع تا حدودی بر قیمت اوراق تسهیلات مسکن تاثیر گذار است.

وی در پاسخ به اینکه آیا ­کاهش قیمت تسهیلات اوراق مسکن می‌تواند باعث ورود دلالان به بازار مسکن شود گفت:کاهش قیمت تسهیلات اوراق مسکن می‌تواند انگیزه برای خرید را افزایش دهد، اما، چون ملک ریسک‌های سرمایه گذاری خاصی دارد دلالان وارد این بازار نمی‌شوند.

بر اساس این گزارش قیمت اوراق تسهیلات­ مسکن درحالی به کمتر از ۵۰ هزار تومان رسیده است که این رقم پیش از این به ۱۲۰ هزار تومان هم رسیده بود.