محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر این‌که تمام سعی این معاونت بر ایجاد برنامه‌هایی با اهداف مشخص عملیاتی است، گفت: شبکه‌سازی فعالان حوزه جوان ازجمله فعالیت‌های مؤثر سال گذشته این معاونت بوده است و از ابتدای سال گذشته تلاش شده که فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد کیفی‌سازی شود. وی […]

 محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر این‌که تمام سعی این معاونت بر ایجاد برنامه‌هایی با اهداف مشخص عملیاتی است، گفت: شبکه‌سازی فعالان حوزه جوان ازجمله فعالیت‌های مؤثر سال گذشته این معاونت بوده است و از ابتدای سال گذشته تلاش شده که فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد کیفی‌سازی شود.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با وجود این‌که در ابتدای فعالیت دولت کمتر از ۱۰۰ تشکل ثبت‌شده در کل کشور وجود داشت، اما طی دو سال گذشته تعداد تشکل‌های جوانان به ۲۵۰۰ تشکل افزایش یافته است.

معاون ساماندهی امور جوانان اظهار امیدواری کرد تا پایان دولت تعداد تشکل‌های جوانان به مرز ۶۰۰۰ تشکل برسد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: با توجه به جمعیت جوان ایران، نیاز به گسترش تشکل‌های حوزه جوانان داریم.

تندگویان با تاکید بر این‌که شبکه‌سازی تخصصی در حوزه‌های مختلف در دوره فعالیتش در این معاونت با جدیت پیگیری شده است، گفت: چهار دبیرخانه در سطح کشور در حوزه تشکل‌ها فعال شده‌اند که برای مثال یک دبیرخانه مربوط به شبکه گردشگری در شهر تبریز مستقر شده است که به تنظیم بازار گردشگری در داخل و خارج کشور می‌پردازد. همچنین برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی نیز ازجمله فعالیت‌های این شبکه گردشگری است.

وی با اشاره به این‌که معاونت جوانان با شبکه‌سازی توانسته است با مجمع جوانان جهان اسلام هم ارتباط موثری برقرار کند، ابراز داشت: به دنبال این هستیم دبیرخانه گردشگری جوانان کشورهای اسلامی به شهر تبریز منتقل شود که درواقع این یک کار بزرگ بین‌المللی است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد شبکه کارآفرینی با تمرکز بر آموزش‌های لازم برای کارآفرینان نیز از دیگر فعالیت‌های این معاونت بوده و امسال قصد داریم شبکه بازار جوانان کشور را به وجود بیاوریم که این شبکه در اختیار شبکه کارآفرینان قرار خواهد گرفت و جوانان فعال در حوزه‌های دیگر نیز می‌تواند از تولیدات آن استفاده کند. درواقع شبکه‌ بازار پروسه عرضه و تقاضای کارآفرینان را تکمیل می‌کند و به همه جوانان ایران تعلق داشته و محدود به تشکل‌های حوزه جوانان نمی‌شود.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ما از همه جوانان می‌خواهیم به سمت تشکل‌سازی سوق پیدا کنند؛ چراکه این بستر برای وارد شدن آنها به عرصه‌های کار و اشتغال مناسب است.

معاون ساماندهی امور جوانان شبکه استارت‌آپی کشور را سومین شبکه مورد توجه این معاونت عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و گفت: این شبکه یک فضای آموزشی برای جوانان به وجود می‌آورد که آنها می‌توانند پس از آموزش از فضا و امکاناتی که معاونت جوانان در اختیار آنان قرار می‌دهد، تشکیل داده و پس از توانمند شدن این شرکت‌ها از این مجموعه خارج شوند.

وی از شبکه‌ای در استان سیستان و بلوچستان نام برد که فعالیت استارت‌آپی در زمینه کارهای داوطلبانه و جهادی را ایجاد کرده و توانسته است در این استان مدرسه و مسجد بسازد.

تندگویان در خصوص دفاتر مشاوره ازدواج تحت نظر این وزارتخانه نیز توضیح داد: ۴۰۰ دفتر فعال با همکاری و هماهنگی سازمان بهزیستی به آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج مشغولند و بخشی از خدمات آنها به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اساس آمارها ۷۰ درصد مراجعان سال گذشته این دفاتر مجردها بوده‌اند و ما فکر می‌کنیم با این آمار به رسالت اصلی خود که احساس نیاز به مراجعه و مشاوره پیش از ازدواج است رسیده‌ایم.

معاون امور جوانان از نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌ها درخواست کرد که مشاوره‌های ازدواج در کشور را اجباری کنند تا از آسیب اجتماعی طلاق جلوگیری شود.

تندگویان با اشاره به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌که پرداخت وام‌های ازدواج در سال ۹۶ به‌روز شده است، ابراز داشت: دولت تمامی وام‌هایی را که تا سال ۹۶ پرداخت نشده بود، با عدد ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرد و این عدد تا پایان سال گذشته به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و در مجموع ما ۱۵ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کردیم که یعنی یک میلیون ازدواج در کشور رخ داده است.

وی در ادامه تصریح کرد: امسال مجلس دستور افزایش وام ازدواج به رقم ۳۰ میلیون تومان را داده و ما باید حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج بدهیم.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به این‌که مبلغ ۶۰ میلیون تومان وامی که به زوجین تعلق می‌گیرد برای زندگی در شهرهای بزرگ رقم قابل توجهی نیست، گفت: اما این رقم برای روستائیان و ساکنان شهرهای کوچک مناسب است. اما در بحث ازدواج آنچه از وام مهم‌تر است، اشتغال ایمن و مسکن ارزان است که انتظار ما این است با توجه به مصوبات ستادهای ملی و استانی جوانان نهادهای مختلف مثل وزارت کار و مسکن، مسکوت نماند.

تندگویان در خصوص قانون تسهیل ازدواج نیز گفت:‌این قانون قبل از تشکیل معاونت جوانان تصویب شده و به همین دلیل ما مسئولیتی در اجرای مصوبات آن نداریم، اما تا آنجایی که ممکن بوده به رسالت خود عمل کرده‌ایم. همانطور که در توسعه اشتغال جوانان که به شکل مستقیم به ما مربوط نمی‌شده است وارد شده‌ایم و با اعتبار محدود ۱۳۰۰ میلیارد ریال توانستیم ۲۰۰۰ اشتغال ایجاد کنیم.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول صدها برابر این اعتبار را دریافت می‌کنند و در حوزه جوانان در کل کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد، اما سهمی در بهبود شرایط جوانان از این مبلغ دیده نمی‌شود.

معاون ساماندهی امور جوانان اظهار امیدواری کرد: بحث مسکن آسان برای جوانان در وزارت مسکن به نتیجه مطلوبی برسد.

معاون امور جوانان با اظهار نگرانی از این‌که وام ازدواج جوانان در روستاها تبدیل به کالا شود، خاطرنشان کرد: افزایش وام ازدواج باعث می‌شود ازدواج دختران زیر ۱۸ سال به صورت معامله شکل بگیرد و به نظر می‌رسد افزایش دوباره این وام اقدام مناسبی نباشد.

تندگویان با بیان این‌که ستادهای ساماندهی استان‌ها طی سال گذشته وضعیت مناسبی پیدا کرده و مصوبات آن به دقت رصد می‌شود، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش این مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان به صورت مستقیم به رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتقل می‌شود و گزارش عملکرد تمام دستگاه‌ها امسال با شدت بیشتری بررسی خواهد شد تا برخورد مناسبی با دستگاه‌های عضو انجام گیرد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا وقتی که معاونت جوانان به جایگاه اصلی خود که سازمان ملی جوانان بوده است بازنگردد، ما در هماهنگ‌سازی و وحدت‌رویه وزارت‌خانه‌ها دچار مشکل هستیم و می‌توانیم در تخصیص بودجه و اعتبارات به دستگاه‌های مختلف اظهارنظر کنیم، اما در حال حاضر تنها اقدام مؤثر ما گزارش‌دهی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه جوانان است.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به این‌که در بحث اوقات فراغت جوانان در کنار طرح‌هایی که به شکل وام پرداخت می‌شود سامانه‌های استانی اوقات فراغتی ایجاد شده است، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این سامانه‌ها در ابعاد آموزشی، هنری و فرهنگی به ارائه خدمات مشغولند و رویدادهای مختلفی را نیز پوشش می‌دهند اما در کنار آن طرح‌هایی که از سوی جوانان به ادارات کل این معاونت ارسال می‌شود مورد بررسی قرار گرفته و با تأیید آنها مبالغی جهت اجرایی شدن آن پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در موضوع اوقات فراغت مشکل اساسی ما عدم هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مختلف است و اصرار ما این است که تفریحات و مشروع و قانونمند جوانان را محدود نکنیم.

تندگویان با اشاره به این‌که ناهماهنگی و اعمال نظر سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها و نهادها باعث شده برای حضور خانواده‌ها در مکان‌های ورزشی و یا ورود زنان به ورزشگاه‌ها دچار مشکل شویم، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای مثال برای این‌که بتوانیم دوچرخه‌سواری بانوان را در شهرها رایج کنیم، با برخی نهادها دچار مشکل شده‌ایم که فرادست دولت هستند.

وی با اشاره به برخورد انتظامی با یک گروه موسیقی خیابانی در استان گیلان در سال گذشته عنوان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما با دعوت از این گروه توانستیم آنها را جذب کار تشکیلاتی با نظارت وزارت ورزش و جوانان کنیم و حتی به دنبال ایجاد جشنواره موسیقی خیابانی هستیم.

معاون ساماندهی امور جوانان در خصوص برگزاری برنامه‌های هفته جوانان نیز توضیح داد: در هفته جوانان پیش‌بینی ما این بود که طبق روال هر سال برنامه‌هایی را به استان‌های مختلف ابلاغ کنیم. حدود ۹ هزار برنامه برای این هفته در نظر گرفته شده اما با توجه به وقوع سیل در کشور و با دستور وزیر رویکرد برنامه‌ها در جهت کمک به موضوع سیل تغییر کرده و این مسئله به همه استان‌ها ابلاغ شد و برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که همزمان با اجرای برنامه‌های کشوری هفته جوان، همزمان به گلریزان و جمع‌آوری کمک به مناطق سیل‌زده و پایش نیروهای داوطلب و اعزام آنها به این مناطق اقدام شود.

وی در ادامه با اشاره به این‌که هفته گذشته مدیران ستادی این معاونت به مناطق سیل‌زده سر زده‌اند، گفت: نیازسنجی برای ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی و اعزام نیرو و امکانات انجام شده است.

تندگویان در خصوص دیگر برنامه‌های هفته جوانان نیز توضیح داد: در استان اصفهان در این هفته چند خانه جوان افتتاح خواهد شد. جشنواره هنری جوانان در استان یزد اتفاق خواهد افتاد و در کردستان فستیوال زاگرس جوان برگزار می‌شود. در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به دنبال شبکه‌سازی سمن‌های جوانان هستیم.

معاون ساماندهی امور جوانان در خصوص آموزش ضمن خدمت سربازان نیز توضیح داد: در تفاهمی که در ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم، تعهد دادیم تا سقف ۴۰۰ هزار نفر را آموزش دهیم. این برنامه در مدت ۵ سال دنبال می‌شود.

تندگویان درباره آخرین وضعیت شناسه تشکل‌های حوزه جوانان نیز گفت: برای حل این مشکل تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور به امضا رسید و بر مبنای این تفاهمنامه دستورالعملی تدوین شد و قرار بر این شد که استان‌ها پرونده تشکل‌ها را به استانداران ارجاع داده و وزارت کشور برای ارائه شناسه‌ها اقدام کنند، اما تا امروز هیچ اقدامی از سوی وزارت کشور انجام نشده و ما در این زمینه به وزیر کشور گلایه‌ کرده‌ایم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر مرحله اعطای شناسه از سوی وزارت کشور به سرعت انجام بگیرد، می‌توانیم با توجه به هماهنگی‌هایی که با سازمان اسناد داشته‌ایم و اعلام آمادگی آنها، تشکل‌های جوانان را به عنوان موسسات غیرتجاری ثبت کنیم، اما در صورت عدم همراهی وزارت کشور، ما به صورت مستقیم با سازمان ثبت اسناد وارد همکاری می‌شویم.

تندگویان مهم‌تر از مسئله ثبت شناسه را ثبت مجمع ملی جوانان عنوان کرد و گفت: به عنوان شبکه ملی باید شناسه ملی دریافت کنیم تا بتوانیم به صورت عملیاتی وارد کار شویم و ردیف اختصاصی بودجه در سال آینده به عنوان نهاد عمومی غیردولتی را دریافت کنیم.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فعالیت‌های تشکل‌های جوانان در عرصه رسانه‌ها در زمان سیل آنطور که شایسته بود، دیده نشد، با وجود این‌که آنها فعالیت‌های گسترده و موفقی داشتند.

معاون ساماندهی امور جوانان مشکل اساسی کمک‌رسانی سیل‌زدگان استان لرستان از طریق وزارت ورزش را از بین رفتن زیرساخت‌های این وزارتخانه در شهر پلدختر عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال خانه جوانان پلدختر به صورت صد درصد تخریب شده و در حال حاضر با توجه به مشکلات پیش آمده نیاز اساسی این استان ورود نیروهای عملیاتی برای تخلیه گل و لای از سطح شهر است.

تندگویان خاطرنشان کرد: جوانانی که خدمت سربازی را طی می‌کنند و عضو تشکل‌های حوزه جوانان هستند می‌توانند با ارائه مشخصاتی به این وزارتخانه امتیازاتی را کسب کنند اما از آنجایی که کسب این امتیاز در بهمن‌ماه سال گذشته ممکن شده است و تقریبا امکان دستیابی به آن در سال گذشته برای سربازان جوان غیرممکن بود، یادآوری می‌کنم که فعالان عرصه جوان می‌توانند با مراجعه به سامانه در نظر گرفته شده‌ای که میان معاونت علمی جوانان وزارت جوانان و وزارت صمت مشترک است، سهمیه خود را برای دریافت مشوق‌ها بگیرند.