وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام هم و غم ما این است که تولید مسکن شتاب بگیرد که برای آن برنامه داریم و آن را دنبال خواهیم کرد.  محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه دولت برای کنترل قیمت‌های مسکن گفت: در ماه‌های اخیر معاملات مسکن کاهش شدیدی پیدا […]

وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام هم و غم ما این است که تولید مسکن شتاب بگیرد که برای آن برنامه داریم و آن را دنبال خواهیم کرد.
 محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه دولت برای کنترل قیمت‌های مسکن گفت: در ماه‌های اخیر معاملات مسکن کاهش شدیدی پیدا کرده است و متاسفانه بازار مسکن متاثر از سیاست‌های بخش مسکن نیست، بلکه متاثر از شرایط اقتصادی و التهاباتی است که در بازار پول به وجود می‌آید.وزیر راه تصریح کرد: نکته‌ مهم برای ما این است که با تولید و عرضه مسکن، تقاضا برای قشر متوسط و کم درآمد را  شتاب دهیم تا آن‌ها بتوانند از این عرضه‌ها، مسکن خود را تامین کنند.

اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم با آغاز شدن پروژه‌های گوناگون از جمله پروژه‌های ۴۰۰ هزار واحد، جامعه هدف ما که به ویژه قشر جوان هستند، بتوانند از مسکن برخوردار شوند و کسانی که سوداگری در بازار می‌کنند بتوانند تکلیف سرمایه خود را مشخص کنند.

وی با بیان اینکه ما به عنوان دولت نمی‌توانیم مداخله‌ای در قیمت‌های بازار داشته باشیم، گفت: سیاست‌های ما سیاست‌های تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن است و ما باید تولید مسکن را شتاب دهیم؛ چرا که هرجا در رونق بخشیدن به بازار تولید مسکن کاهلی کرده باشیم طبیعی است که این تعادل به هم بخورد.

اسلامی تاکید کرد: تمام هم و غم ما به عنوان دولت این است که تولید مسکن شتاب بگیرد و ما به این کار اهتمام و برای آن برنامه داریم و آن را دنبال خواهیم کرد.