ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در نخستین ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷درصد کاهش یافته است.  نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در نخستین ماه بهار امسال نشان می‌دهد طی ۱۶روز معاملاتی تعداد ۱۸میلیارد و ۳۵۹میلیون ورقه بهادار در ۲میلیون و ۷۱۹هزار نوبت به ارزش ۷۶هزار و ۷۰۷میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید […]

ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در نخستین ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷درصد کاهش یافته است.
 نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در نخستین ماه بهار امسال نشان می‌دهد طی ۱۶روز معاملاتی تعداد ۱۸میلیارد و ۳۵۹میلیون ورقه بهادار در ۲میلیون و ۷۱۹هزار نوبت به ارزش ۷۶هزار و ۷۰۷میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد ۶۰۳درصدی حجم، افزایش ۴۸۶درصدی نوبت‌های معاملات و رشد ۱۷۸درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.این در حالی است که میانگین حجم روزانه معاملات فرابورس در ماه گذشته ۱۱۴۷میلیون ورقه و میانگین ارزش معاملات نیز ۴۷۹۴میلیارد ریال بوده است. همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۱۴۷۷میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴هزار و ۷۱۷میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۷۵۴۱میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۴هزار و ۴۹۷میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۵۲۷ درصدی حجم و ۹۲۴درصدی ارزش معاملات در بازار اول و افزایش ۵۷۲درصدی حجم و ۸۰۵درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با فروردین ماه سال ۹۷ است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۲۲میلیون اوراق بدهی به ارزش ۱۹هزار و ۳۵۳میلیارد ریال معامله شده است که از افت ۸درصدی حجم وکاهش ۹ درصدی ارزش معاملات این بازار در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

افزون بر این، بالغ بر ۴۰۰میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۶میلیارد و ۷۳۱میلیون ریال و ۷۲۰ هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۳۶۵میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۴۷۷درصدی حجم و رشد ۵۲۴درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین رشد ۲درصدی حجم و کاهش ۱۷درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با فروردین ماه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص کل فرابورس نیز که معاملات فروردین ماه امسال را از ارتفاع ۲۲۵۸واحد آغاز کرده بود با ثبت رشد ۱۰ درصدی در پایان این ماه به ارتفاع ۲۴۷۸واحد رسید. ارزش کل بازار فرابورس نیز که در ابتدای ماه گذشته ۲۵۷۲ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال بود در پایان این ماه با ثبت رشد ۸ درصدی به عدد ۲۷۶۸ هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال رسید.