معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دنبال طراحی راهکارها، پروژه‌ها و اقداماتی هستیم که در سال ۹۸ منجر به اتفاقات خوب در بخش مسکن شود، سیاست‌های جلوگیری از رشد قیمت مسکن در سال جاری را اعلام کرد. محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به رئوس برنامه‌های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: […]

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دنبال طراحی راهکارها، پروژه‌ها و اقداماتی هستیم که در سال ۹۸ منجر به اتفاقات خوب در بخش مسکن شود، سیاست‌های جلوگیری از رشد قیمت مسکن در سال جاری را اعلام کرد.

محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به رئوس برنامه‌های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شرایط اقتصادی حال حاضر کشور یک شرایط خاص هست؛ یکسری محدودیت‌های بین المللی، نوسان در بازارها و ایجاد فضای تورم توام با رشد اقتصادی منفی که در سال گذشته رخ داد مجموعا شرایط مساعدی نیستند. در این شرایط یکی از اقداماتی که قطعا باید دنبال شود و راه حل همه مشکلات ما است بحث «رونق تولید» خواهد بود.

وی با بیان اینکه راهکار مقابله با تورم و بیکاری، تثبیت شغل، افزایش رفاه و درآمدهای مردم همه از مسیر رونق تولید امکان پذیر است، افزود: بنابراین اولویت ما در وزارت اقتصاد هم «رونق تولید» در سال ۹۸ است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: طبیعتا در این شرایط یکی از بخش‌هایی که خیلی می‌تواند به تحقق اهداف ما کمک کند، صنعت مسکن و ساختمان است؛ بخش مسکن به دلیل پیوندهای زیادی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، تحرک در این صنعت می تواند بسیاری از صنایع را به تحرک وادارد. بنابراین به دنبال طراحی راهکارها، پروژه‌ها و اقداماتی هستیم که خیلی سریع در سال ۹۸ منجر به اتفاقات خوب در این حوزه شود.

دهقان دهنوی، با اشاره به بسته «رونق بخش مسکن» که دو هفته پیش توسط بانک مسکن رونمایی شد، گفت: خوشبختانه بانک مسکن نیز پیش قدم شده و بسته رونق بخشی بازار مسکن را در راستای اهداف و رسالت توسعه ای خود طراحی کرده و به عنوان یک منبع، می توان از آن استفاده کرد تا در اولین فرصت در این حوزه سیاست های جدید را اعمال کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره ایجاد تورم انتظاری در جامعه در خصوص افزایش قیمت مسکن تا پایان سال و اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از این افزایش قیمت گفت: قطعا افزایش قیمت مسکن اتفاق خوبی برای هیچ یک از بخش های اقتصادی و سیاست گذاری‌های اقتصادی ما نیست و باید بتوانیم از طریق طراحی برنامه‌های مناسب از این روند جلوگیری کنیم.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: برنامه هایی که برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن می تواند اجرا شوند در حوزه‌های مختلف است؛ اعم از اینکه می توانیم تسهیل تولید مسکن را داشته باشیم تا به عرضه کمک کنیم. همچنین باید بخشی از موانع فضای کسب و کار در صنعت ساختمان را رفع کنیم.

دهقان دهنوی با بیان اینکه در طرف تقاضا نیز باید با تولید متناسب با نیاز جامعه، از اقشاری که قدرت خرید آنها نسبت به افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است، حمایت کنیم، گفت: مجموعه این سیاست ها می تواند کمک کند تا شاهد رشد بیشتری در قیمت مسکن نباشیم.