یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از مدل مسکن ویژه استفاده کند تا مسکن با قیمت تمام شده و نه قیمت بازار به دست مردم برسد.  مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت وگو با برنامه رادیویی «مناظره» به تشریح جزییات طرح تولید و اقدام ملی پرداخت و عنوان کرد: […]

 مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت وگو با برنامه رادیویی «مناظره» به تشریح جزییات طرح تولید و اقدام ملی پرداخت و عنوان کرد: طبق برنامه مقرربود در طول دو سال ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شود که ۱۰۰هزار واحد آن برای بافت فرسوده ، ۲۰۰هزارواحد برای شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار منزل برای شهرهای زیر ۲۵هزار نفر در نظر گرفته شده است.
وی افزود : مدل ساخت در شهرهای جدید از نوع مشارکتی است که در آن پروانه ساخت و زمین از طرف وزارت راه و شهرسازی و هزینه های مربوط به ساخت و ساز از سوی انبوه سازان تامین می شود و در نهایت هریک از طرفین سهم خود را دریافت می کنند.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن به معایب طرح مشارکتی اشاره کرد و گفت : از آنجایی که مالکیت این واحدها در اختیار سازندگان آن ها قرار می گیرد ، هیچ تضمینی وجود ندارد که این مالکین مسکن را به قیمت تمام شده محاسبه کنند و ممکن است این واحدهای مسکونی را به قیمت روز به فروش برسانند.
غلامی در خصوص مدل مسکن ویژه اظهار کرد : در این طرح همزمان با پیشرفت پروژه ، افراد هزینه ساخت مسکن را ساخت به انبوه ساز می پردازند و پس از استقرار در منزل خود بهای زمین را به صورت اقساطی به دولت پرداخت کنند.به معنای دیگر مصرف کننده قیمت روز مسکن را نمی پردازد.
وی ادامه داد: این طرح ایرادات مدل مسکن مشارکتی را ندارد و قرار است در این برنامه مسکن با قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی برسد. در این طرح شناسایی مصرف کننده اهمیت زیادی دارد که به این منظور سامانه هایی طراحی شده است که افراد دریافت کننده وام یا تسهیلات مسکن مشخص شده باشند