بررسی جزئیات وام ودیعه مسکن حاکی از آن است که مستأجران در بازپرداخت ۳۶ ماهه باید ماهانه از ۵۰۰ هزار تا ۱.۶ میلیون تومان پرداخت کنند.  قرار است از ۲۰ ماه جاری متقاضیان واجد شرایط برای دریافت وام ودیعه مسکن به ۱۹ بانک و موسسه اعتباری برای دریافت وام‌های ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیونی معرفی […]

 قرار است از ۲۰ ماه جاری متقاضیان واجد شرایط برای دریافت وام ودیعه مسکن به ۱۹ بانک و موسسه اعتباری برای دریافت وام‌های ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیونی معرفی شوند.

بنابر اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی سودتسهیلات مرابحه مستأجران ۱۳ درصد است و طی یکسال برای وام ۵۰ میلیون تومانی ماهانه حدود ۵۴۰ هزار تومان، ۳۰ میلیون تومانی حدود ۳۲۰ هزار تومان و برای وام ۱۵ مییلیون تومانی حدود ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

از سوی دیگر قائم مقام بانک مرکزی امروز گفته که مستأجران می‌توانند با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه وام‌های مذکور را دریافت کنند.

با توجه به برنامه فوق، مستاجران تهرانی که ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند با احتساب سود وام باید ماهانه یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. کل بازپرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی در ماه ۳۶ حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد بود. به عبارت دیگر سود وام ۵۰ میلیون تومانی برای مستأجران پایتخت حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

برای وام ۳۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه مستأجران ساکن در کلانشهرها ۹۹۶ هزار و ۴۲۹ تومان است. کل بازپرداخت این ام حدود ۳۶ میلیون در ماه ۳۶ خواهد بود. میزان اقساط ماهانه وام ۱۵ میلیون تومانی در بازپرداخت ۳۶ ماهه، ۴۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان است. کل بازپرداخت این وام ۱۷ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان در ماه آخر خواهد بود.

براساس این گزارش، با توجه به رقم اقساط ماهانه وام مستأجران و در نظر داشتن این مساله که اولویت پرداخت وام مذکور با کارگران و مددجویان نهادهای حمایتی است به نظر نمی‌رسد تقاضا برای دریافت این وام و بازپرداخت ۳۶ ماهه آن چشمگیر باشد. احتمالا بخش زیادی از مستأجران مشمول ترجیح می‌دهند به جای دریافت وام و بازپرداخت آن طی سه سال، سود این تسهیلات را یکساله پرداخت کنند.