به پیشنهاد بانک مذکور و بر اساس موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش پیدا کرد. با توجه به این تصمیم و بر اساس ملاحظه‌های مربوط به ضرورت حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق و همچنین استطاعت خانه‌اولی‌ها برای پرداخت اقساط تسهیلات […]

به پیشنهاد بانک مذکور و بر اساس موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش پیدا کرد.

با توجه به این تصمیم و بر اساس ملاحظه‌های مربوط به ضرورت حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق و همچنین استطاعت خانه‌اولی‌ها برای پرداخت اقساط تسهیلات مقرر شد با هدف افزایش قدرت پوششی تسهیلات خرید مسکن یکم سقف عمر بنای آپارتمان‌ها و خانه‌های مشمول استفاده از این تسهیلات به ۲۰ سال افزایش پیدا کند.

این طرح بانک تخصصی بخش مسکن در عمل طیف انتخاب واحدهای مسکونی برای خرید توسط خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم را افزایش می‌دهد، بنابراین چالش کمبود فایل واحدهای مسکونی فروشی در بنگاه‌های املاک از این طریق برای زوج‌های جوان تا حدود زیادی رفع می‌شود. از طرف دیگر به دلیل اختلاف قیمت قابل توجه بین واحدهای مسکونی با عمر بنای بالای ۱۵ سال و آپارتمان‌های با سن ساختمانی کمتر، اثر تسهیلات مسکن یکم بر پوشش هزینه خرید خانه‌اولی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

بانک مذکور معتقد است در شرایط کنونی اقتصادی تامین اعتبار مورد نیاز برای حل مشکل مسکن خانه‌اولی‌ها به عنوان یک ضرورت ملی باید در اولویت باشد و بانک تخصصی بخش مسکن از همین رو گشایش تازه ای برای پرداخت تسهیلات مسکن یکم به زوج‌های جوان ترتیب داده است.

بر اساس این گزارش، سپرده‌گذاران در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به صورت انفرادی در صورت رعایت دو شرط مربوط به میزان سپرده‌گذاری لازم و طول زمانی پس‌انداز در صندوق چنانچه واجد شرایط باشند در تهران می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها تا سقف ۶۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز تا سقف ۴۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود تک رقمی دریافت کنند. در صورت سپرده‌گذاری زوجین به صورت توام سقف این تسهیلات به دو برابر افزایش پیدا می‌کند. نرخ سود تسهیلات مسکن یکم در بافت‌های فرسوده ۶ درصد و در سایر مناطق شهری ۸ درصد است.