محمود محمودزاده با ابراز تأسف از اینکه موضوع مسکن در ساختار اقتصادی کشور به عنوان یک عامل سرمایه گذاری تلقی می‌شود، اظهار کرد: این نگاه به دلیل یک علاقه تاریخی و فرهنگی و همچنین نبود اطلاعات و آمار صحیح از پایش و پالایش دارایی های بخش املاک و مسکن نشأت می گیرد. وی با بیان اینکه وزارت […]

 محمود محمودزاده با ابراز تأسف از اینکه موضوع مسکن در ساختار اقتصادی کشور به عنوان یک عامل سرمایه گذاری تلقی می‌شود، اظهار کرد: این نگاه به دلیل یک علاقه تاریخی و فرهنگی و همچنین نبود اطلاعات و آمار صحیح از پایش و پالایش دارایی های بخش املاک و مسکن نشأت می گیرد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید بر پایه سه استراتژی اصلی طراحی شده است، اظهار کرد: جداسازی بازار سرمایه گذاری از بازار مصرف، موضوع اجاره و همچنین افزایش تولید مسکن سه موضوع محوری و استراتژیک وزارت راه و شهرسازی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مسئله اجاره و کمک به مستاجرین بیان کرد: تعیین سقف برای اجاره و ارائه ودیعه اجاره به مستاجرین دو طرحی بودند که در حوزه اجاره مسکن تهیه و اجرا شد که نتیجه نسبتاً خوبی هم بر بازار اجاره گذاشتند. ایجاد شرکت های اجاره داری سومین طرح در این زمینه است و در هیئت دولت نیز مصوب شده و در حال تدوین شیوه نامه آن است تا به ساماندهی بیشتر اجاره بهای مسکن منتهی شود.
محمودزاده با بیان این که تولید و ساخت خانه حداقل یک بازه ۱.۵ سال زمان می برد و به همین جهت همزمان باید بازار فعلی را نیز مدیریت کنیم، تاکید کرد: در این راستا سامانه اسکان و املاک راه‌اندازی شد و از زمانی که بحث این سامانه از دو ماه پیش مطرح شد، نوع معاملات و درصد افزایش تا ۳۰ درصد را برای مناطقی که بیشترین تراکم خانه های خالی را داشتیم ایجاد شد. این موضوع می تواند کمک کند تا تعداد قابل توجهی از واحدهای موجود وارد بازار شود.