عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: آمارهای مرتبط با بازار مسکن باید توسط یک نهاد یا مرجع اعلام شود، تاکنون به این گونه بود که آمارهای این بخش توسط دستگاه های مختلف از جمله وزارت راه و بانک مرکزی ارائه می شد که بعضا این گزارش ها، اختلاف آماری داشتند. صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس، با […]

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: آمارهای مرتبط با بازار مسکن باید توسط یک نهاد یا مرجع اعلام شود، تاکنون به این گونه بود که آمارهای این بخش توسط دستگاه های مختلف از جمله وزارت راه و بانک مرکزی ارائه می شد که بعضا این گزارش ها، اختلاف آماری داشتند.

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای عدم ارائه آمارهای مرتبط حوزه مسکن، گفت: تا پیش از این، وزارت راه و شهرسازی به صورت دوره ای اقدام به ارائه آمار درباره وضعیت بازار مسکن می کرد، حال مسئولان وزارتخانه تصمیم به عدم ارائه گزارش های آماری گرفته اند که به نظر من این رویکرد مثبت است.

آمارهای مرتبط با بازار مسکن باید توسط یک نهاد یا مرجع اعلام شود

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من آمارهای مرتبط با بازار مسکن باید توسط یک نهاد یا مر


یکی از مشکلات اقتصاد کشور، نبود اطلاعات و آمارهای دقیق و تحلیلی است

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد کشور، نبود اطلاعات و آمارهای دقیق و تحلیلی است و در این وضعیت، آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار و سازمان برنامه بودجه و وزارتخانه های مرتبط با واقعیت های اقتصادی کشور مغایرت دارد.

بدری گفت: در حوزه مسکن نیز باید یک مرجع واحد برای ارائه آمارهای تحلیلی و دوره ای وجود داشته باشد تا برنامه ریزی ها بر اساس آن صورت گیرد.

بانک مرکزی می تواند مرجع کارشناسی و قابل قبولی برای ارائه آمارهای حوزه مسکن باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من بانک مرکزی می تواند مرجع کارشناسی و قابل قبولی برای ارائه آمارهای حوزه مسکن باشد و در این عرصه کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و نهادهای متولی باید اطلاعات و گزارش ها را به بانک مرکزی ارائه کنند.