بازار معاملات واحدهای مسکونی در شهرهای کشور به لحاظ میزان تورم و افت تعداد معاملات خرید مسکن برای سومین فصل متوالی از پایتخت سبقت گرفت. بررسی‌ها با استناد به آمارهای رسمی مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن در بهار ۹۹ که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد نشان می‌دهد بازار کشوری معاملات […]

بازار معاملات واحدهای مسکونی در شهرهای کشور به لحاظ میزان تورم و افت تعداد معاملات خرید مسکن برای سومین فصل متوالی از پایتخت سبقت گرفت.

بررسی‌ها با استناد به آمارهای رسمی مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن در بهار ۹۹ که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد نشان می‌دهد بازار کشوری معاملات مسکن در تعقیب بازار مسکن شهر تهران، برای سومین فصل متوالی، هم به لحاظ میزان تورم مسکن و هم از نظر کاهش حجم معاملات خرید آپارتمان از شهر تهران پیش‌تر رفته و هم‌اکنون نه تنها رکودی به مراتب سنگین‌تر از رکود معاملات خرید آپارتمان در پایتخت را تجربه می‌کند بلکه تورم فصلی مسکن در شهرهای کشور بیش از تورم فصلی تهران است.

بهار امسال، متوسط قیمت فروش هر مترمربع مسکن در سطح کشور به حدود ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان ۹۸ معادل ۶/ ۱۸ درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته، ۷/ ۶۲ درصد افزایش داشته است.

این درحالی است که تعداد معاملات خرید مسکن در سطح کشور در بهار امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته(یک فصل قبل) برابر با ۴/ ۲۱ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته (بهار ۹۹) معادل ۷/ ۱۸ درصد ریزش داشته است.