اوراق تسهیلات مسکن پس از نوسانات در هفته گذشته اندکی رشد قیمت را تجربه کرد. اوراق تسهیلات مسکن پس از نوسانات در هفته گذشته اندکی رشد قیمت را تجربه کرد. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن دی ماه ۹۷ روزگذشته با رشد ۸۲/ ۰ درصدی به قیمت ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. این اوراق […]

اوراق تسهیلات مسکن پس از نوسانات در هفته گذشته اندکی رشد قیمت را تجربه کرد.

اوراق تسهیلات مسکن پس از نوسانات در هفته گذشته اندکی رشد قیمت را تجربه کرد. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن دی ماه ۹۷ روزگذشته با رشد ۸۲/ ۰ درصدی به قیمت ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. این اوراق با نماد تسه ۹۷۱۰ در جریان داد‌و‌ستد‌های چند روز اخیر از قیمت ۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان به ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

این در شرایطی است که اوراق تسهیلات مسکن در روز‌های اخیر روندی نزولی را در پیش گرفته بود. از طرفی افزایش قیمت این اوراق در نهایت موجب می‌شود تامین مالی مسکن برای کسانی که در پی خرید مسکن هستند افزایش یابد.

روند صعودی این اوراق در حالی رخ می‌دهد که شاخص کل بورس نیز روندی مثبت داشته است. به نظر می‌رسد اوراق تسهیلات مسکن بار دیگر با نماگر بورس مسیر یکسان را انتخاب کرده است.کن