رحمانی، مدیر بخش فنی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: راه‌حل‌ کاهش معضلات بخش قیمت‌گذاری مسکن، در درجه اول تغییر رویکرد و ساختار وزارت راه و مسکن و شهرسازی و نیز قیمت‌گذاری منطقه‌ای ثابت ملک یا آپارتمان با افزایش متناسب مقطعی است.  تنش در بازارهای مختلف از جمله مسکن همه عوامل موثر در این فرآیند […]

رحمانی، مدیر بخش فنی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: راه‌حل‌ کاهش معضلات بخش قیمت‌گذاری مسکن، در درجه اول تغییر رویکرد و ساختار وزارت راه و مسکن و شهرسازی و نیز قیمت‌گذاری منطقه‌ای ثابت ملک یا آپارتمان با افزایش متناسب مقطعی است.

 تنش در بازارهای مختلف از جمله مسکن همه عوامل موثر در این فرآیند را تحت تاثیر قرار داده است. از مالک تا مصرف کننده نهایی از وضع موجود رنج می برند. هرچند سالهاست که گاه و بیگاه بسته ها و طرحهایی ارایه می شود اما یا منجر به اقدام عملی نشده و یا اقدامات برای کنترل اوضاع بی تاثیر بوده است. آیا واقعا راه حل مشخصی برای ایجاد ثبات در بازار مسکن وجود دارد؟

محمدرضا رحمانی مدیر بخش فنی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران می‌گوید: راه‌حل کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن مشخص و تجربه شده است. در برخی کشورها دولت‌ها قیمت مبنای کارشناسی خانه‌ها را در مناطق مختلف تعیین می‌کنند. به این ترتیب تکلیف خریدار و سازنده و همه عوامل موثر در فرآیند مسکن مشخص است و کسی اجازه افزایش قیمت‌ها را ندارد.  ولی در حال حاضر معلوم نیست در کشور ما  منشاء قیمت‌گذاری از کجاست؟ با این هرج و مرج و رها شدگی در بازار مسکن، هر کسی اعم از مالک و سازنده و… و. امکان و اختیار ایجاد موج و تنش را دارد.

رحمانی افزود: راه‌حل‌های  کاهش این معضلات،  در درجه اول تغییر رویکرد و ساختار وزارت راه و مسکن و شهرسازی و نیز قیمت‌گذاری منطقه‌ای ثابت ملک یا آپارتمان با افزایش متناسب مقطعی است.

وی می‌گوید: راه حلها مشخص است و در بسیاری از کشورها هم تجربه و اجرایی شده است.

مدیر بخش فنی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ادامه داد، کدام قانون درستی را گذاشته‌ایم که حالا انتظار نتیجه مثبت داشته باشیم. مشکل بازار مسکن با قیمت‌گذاری منطقه‌ای ثابت ملک و یا آپارتمان با افزایش متناسب مقطعی قابل حل است.

وی تاکید کرد: تعیین قیمت کارشناسی مناطق مختلف راهی برای ثبات قیمتی بازار مسکن است.  دلالان مسکن،  خانه ها را با قیمت بالاتر از قیمت اعلامی فروشنده می‌خرند. تا بتوانند به طور شبکه ای قیمتها را بالا ببرند. و تولیدکنندگان واقعی را با رکود و بن بست در تولید و رونق واقعی بازار مسکن مواجه کرده‌اند.