وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بازار مسکن همواره متاثر از بازار ارز و طلا بوده است و حرکت این بازار با بازارهای موازی یک امر تکراری و مستمر بوده به طوری که وقتی نرخ رشد مسکن از دهه ۷۰ را مرور می‌کنیم به وضوح این تاثیرپذیری دیده می‌شود. محمد اسلامی در صحن علنی مجلس […]

 وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بازار مسکن همواره متاثر از بازار ارز و طلا بوده است و حرکت این بازار با بازارهای موازی یک امر تکراری و مستمر بوده به طوری که وقتی نرخ رشد مسکن از دهه ۷۰ را مرور می‌کنیم به وضوح این تاثیرپذیری دیده می‌شود.

محمد اسلامی در صحن علنی مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن همواره متاثر از بازار ارز و طلا بوده است و حرکت این بازار با بازارهای موازی یک امر تکراری و مستمر بوده به طوری که وقتی نرخ رشد مسکن از دهه ۷۰ را مرور می‌کنیم به وضوح این تاثیرپذیری دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست ما جریان‌سازی برای رسیدن به تولید و عرضه پایدار مسکن است، گفت: باید بین سازندگان مردم و دولت اعتماد متقابل ایجاد شود تا با ایجاد اعتماد شاهد خط تولید پایدار مسکن باشیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با همین رویکرد دو سال گذشته در همین مکان مقدس تکمیل مسکن مهر را متعهد شدم و امروز در کنار تکمیل مسکن مهر طرح اقدام ملی مسکن را دنبال می‌کنیم و این طرح هم با کمک سایر دستگاه‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته تعیین تکلیف شده است.
اسلامی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن ۴۶۰ هزار واحد در دو گروه ساخته می‌شود که یک گروه از مردم به صورت مشارکتی وارد این پروژه می‌شوند و ۲۶۵ هزار واحد معرفی به مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمام متقاضیان مسکن ملی تعیین تکلیف شده‌اند و در حال واریز وجه آورده اولیه هستند گفت: هیچ فردی از ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط نیست که برنامه آن مشخص نشده باشد.
اسلامی تاکید کرد: تمام این مراحل و فرآیند در شرایط کرونایی و با فعال کردن سیستم الکترونیکی و از راه دور فعال شده است.
وی تاکید کرد:‌ در این پروژه زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های مختلف بوده را استفاده خواهیم کرد و شناسایی اراضی به گونه‌ای است که مردم بتوانند زندگی خود را بدون کاستی در این اراضی آغاز کنند.