همزمان با بازگشایی قفل راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، مانع‌برداری از مسیر بورسی تامین مالی ساخت‌وخرید واحدهای مسکونی برای رفع سه چالش عمده سازنده‌ها وخریداران مسکن آغاز شد.  بانک مرکزی درحالی به تازگی مسیر ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های زمین وساختمان در شبکه بانکی را تسهیل کرده است که با اتصال مجدد پل بورس و مسکن، […]

همزمان با بازگشایی قفل راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، مانع‌برداری از مسیر بورسی تامین مالی ساخت‌وخرید واحدهای مسکونی برای رفع سه چالش عمده سازنده‌ها وخریداران مسکن آغاز شد.

 بانک مرکزی درحالی به تازگی مسیر ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های زمین وساختمان در شبکه بانکی را تسهیل کرده است که با اتصال مجدد پل بورس و مسکن، نه‌تنها تامین مالی ساخت پروژه‌های مسکونی از مسیر بازار سرمایه بار دیگر فراهم خواهد شد، بلکه تجهیز مالی برای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی حتی به مراتب راحت‌تر از مسیر پیش‌خرید آپارتمان نیز ایجاد می‌شود.

در واقع، اتصال مجدد پل ارتباطی بین بورس و بازار مسکن از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان نوعی بازی برد- برد برای هر دو سمت عرضه وتقاضای مسکن ودر کل مجموعه بازار مسکن است که نه تنها به تامین ساخت پروژه‌های مسکونی در شرایط رکود فعلی کمک می‌کند، بلکه متقاضیان خرید مسکن که برای پیش‌خرید آپارتمان هم باید به رقمی معادل هزینه خرید حداقل ۱۰ مترمربع آپارتمان دسترسی داشته باشند، می‌توانند با کمترین هزینه، در مسیر خانه‌دار شدن قرار بگیرند. با توجه به آنکه هر یک واحد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان که به اصطلاح از آن به‌عنوان یونیت‌های سرمایه‌گذاری یاد می‌شود هزار تومان است، متقاضیان مسکن و سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند با کمترین دارایی نقدی به این مسیر ورود کنند.

اتصال مجدد بورس و مسکن از طریق راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان مزیت مهم دیگری نیز به همراه دارد و آن ایجاد امن‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری ملکی برای سرمایه‌گذاران از یکسو و مجموعه بازار مسکن از سوی دیگر است. از آنجا که حضور و افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار معاملات مسکن در معاملات مستقیم املاک، منجر به ادامه روند رشد قیمت‌ها در نتیجه افزایش تقاضا می‌شود، اما ایجاد زمینه بورسی برای ورود سرمایه‌گذاران  ملکی به صندوق‌های زمین و ساختمان و هدایت سرمایه آنها به این سمت نه تنها منجر به تخریب بازار ناشی از افزایش تقاضای سرمایه‌ای نمی‌شود، بلکه به افزایش عرضه واحدهای مسکونی و رونق بازار ساخت‌ومعاملات مسکن نیز کمک می‌کند.