رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شاید افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن موجب بروز مقداری تورم در بازار شود، اما آثار مثبت این مسئله بسیار بیشتر از تبعات آن است، از طرفی، افزایش قدرت مالی خریداران موجب رونق گرفتن بازار خرید و فروش و تولید مسکن نیز خواهد شد. محمدرضا رضایی کوچی  با اشاره به مخالفت […]

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شاید افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن موجب بروز مقداری تورم در بازار شود، اما آثار مثبت این مسئله بسیار بیشتر از تبعات آن است، از طرفی، افزایش قدرت مالی خریداران موجب رونق گرفتن بازار خرید و فروش و تولید مسکن نیز خواهد شد.

محمدرضا رضایی کوچی  با اشاره به مخالفت وزارت راه و شهرسازی با موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده که افزایش تسهیلات خرید مسکن موجب بروز تورم در بازار خواهد شد و به همین دلیل با این مسئله مخالفت کرده است، از این رو به نظر من این رویکرد و تحلیل های مرتبط، با واقعیت های کنونی بازار مسکن مغایر است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهدیم که دولت، سقف تسهیلات برای بازارهای مختلف اقتصادی را بالا می برد اما وقتی نوبت به بازار مسکن می رسد، می گویند که این موضوع تورم زا است، حال اگر این موضوع درست است، چرا مسئولان به تشدید تورم در آن ها بازارها رضایت می دهند.

قدرت مالی خریداران برای تأمین مسکن باید تقویت شود

رضایی کوچی گفت: در چند سال اخیر قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که اکثریت مردم توان خرید مسکن را ندارند، حال یکی از راه کارها، تقویت قدرت مالی خریداران است که این مسئله با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن محقق می شود.

فواید افزایش تسهیلات خرید مسکن بسیار بیشتر از تبعات آن است

وی گفت: درست است که شاید افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن موجب بروز مقداری تورم در بازار شود، اما آثار مثبت این مسئله بسیار بیشتر از تبعات آن است، از طرفی، افزایش قدرت مالی خریداران موجب رونق گرفتن بازار خرید و فروش و تولید مسکن نیز خواهد شد.

اولویت اصلی برای ساماندهی بازار مسکن افزایش گسترده ساخت و ساز است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن در بهبود وضعیت بازار اثرگذار است، اما اولویت اصلی برای ساماندهی بازار، افزایش گسترده ساخت و ساز و تولید مسکن است، اقدامی که مجلس یازدهم در قالب تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن آن را دنبال می کند.