معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرصت متقاضیان مسکن ملی برای تکمیل و پرداخت آورده نقدی تا ساعت ۲۴ جمعه ۵ دی تمدید شد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آخرین مهلت نام‌نویسی مسکن ملی تا ۳۰ شهریور بود که تا ساعت ۲۴ یکشنبه برای تکمیل مدارک و آورده نقدی مهلت داده شد. وی افزود: […]

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرصت متقاضیان مسکن ملی برای تکمیل و پرداخت آورده نقدی تا ساعت ۲۴ جمعه ۵ دی تمدید شد.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آخرین مهلت نام‌نویسی مسکن ملی تا ۳۰ شهریور بود که تا ساعت ۲۴ یکشنبه برای تکمیل مدارک و آورده نقدی مهلت داده شد.

وی افزود: برای آخرین بار تا ساعت ۲۴ جمعه ۵ دی دوباره فرصتی را برای کسانی که مدارک خود را تکمیل کرده‌اند اما در تامین آورده نقدی خود دچار مشکل بودند تعیین کردیم.

محمودزاده ادامه داد: کسانی که پول واریز کردند و پیامک برای آنها نیامد مشکلی نیست و می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت‌نام و ورود کد رهگیری‌شان از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوند. وی افزود: پس از تعیین تکلیف متقاضیان مرحله نخست، نام‌نویسی جدیدی برای مسکن ملی خواهیم داشت.

  • منبع خبر : ملکانا