بازار مسکن در نخستین فصل زمستان سرد و بی رونق است . به نظر می آید روند ریزشی معاملات مسکن در این ماه نیز ادامه داشته باشد ،بر اساس اطلاعات سامانه ثبت اطلاعات بازار املاک ایران از ابتدای دی ماه تا ۱۲ دی تنها ۴۶۵ معامله مسکن به ثبت رسیده است . بازار مسکن در […]

بازار مسکن در نخستین فصل زمستان سرد و بی رونق است . به نظر می آید روند ریزشی معاملات مسکن در این ماه نیز ادامه داشته باشد ،بر اساس اطلاعات سامانه ثبت اطلاعات بازار املاک ایران از ابتدای دی ماه تا ۱۲ دی تنها ۴۶۵ معامله مسکن به ثبت رسیده است .

بازار مسکن در نخستین فصل زمستان سرد و بی رونق است . به نظر می آید روند ریزشی معاملات مسکن در این ماه نیز ادامه داشته باشد ،بر اساس اطلاعات سامانه ثبت اطلاعات بازار املاک ایران از ابتدای دی ماه تا ۱۲ دی تنها ۴۶۵ معامله مسکن به ثبت رسیده است .
به گزارش اقتصادنیوز ، دو ماه آبان و آذر فصل بی رونقی بازار مسکن بود ،میزان معاملات مسکن ریزش قابل توجهی داشت. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره آذرماه ،شاهد افت ۴۲.۸ درصدی معاملات مسکن نسبت به آبان ماه و ۷۳.۲ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.
روند کاهش معاملات مسکن در آبان ماه اوج گرفت و میزان معامات ثبت شده ۴۸.۴ درصد کاهش داشت که بیشترین کاهش ماهیانه تعداد معاملات در سال ۹۹ محسوب می شد، اما آذرماه رکورد تازه ای در ریزش معاملات مسکن ثبت شد .
اگر در دومین ماه پاییز تنها ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی خرید و فروش شده بود در آخرین ماه پاییز امسال تنها ۲۵۵۵ ملک معامله شد.
در ۱۲ روز نخست دی ماه به نظر می رسد روند ریزش معاملات ادامه داشته باشد به طوری که تاکنون در دو منطقه ۱۹ و ۲۰ هیچ معامله ثبت نشده است .
از ابتدای دی ماه تا ۱۲ دی نیز تنها ۴۶۵ معامله مسکن به ثبت رسیده است که در این میان سهم منطقه ۵ با ۴۴ معامله بیش از سایر مناطق است .
منطقه ۷ با ۳۷ معامله مسکن مقام دوم را دارد و مناطق ۲ و ۴ هم هر دو با ثبت ۳۶ مبایعه نامه مسکن ۱۲ روز نخست زمستان در لیست پر معامله ها قرار می گیرند . به جز دو منطقه ای که هیچ فروشی را به ثبت نرسانده اند مناطق ۱۶،۱۸،۲۱،۱۹ فروش های تک رقمی را ثبت کرده اند .