دنیای اقتصاد نوشت: قفل ۴ساله در مجوز لیزینگ مسکن با ابتکار عمل بازار باز شد. مصوبه ای که سال ۹۵ برای خرید اعتباری مسکن -لیزینگ- صادر شد به دلیل «تعیین نرخ سود ناهماهنگ با قیمت تمام شده منابع» اصلا به اجرا درنیامد. از آخرین باری که خریداران مسکن امکان دسترسی به تسهیلات کارآمد لیزینگ را داشتند، […]

دنیای اقتصاد نوشت: قفل ۴ساله در مجوز لیزینگ مسکن با ابتکار عمل بازار باز شد. مصوبه ای که سال ۹۵ برای خرید اعتباری مسکن -لیزینگ- صادر شد به دلیل «تعیین نرخ سود ناهماهنگ با قیمت تمام شده منابع» اصلا به اجرا درنیامد.

از آخرین باری که خریداران مسکن امکان دسترسی به تسهیلات کارآمد لیزینگ را داشتند، ۱۰ سال می گذرد. اکنون ابررکود بازار ملک باعث شده است دو ضلع اصلی بازار برای حل چالش نرخ ها به توافق برسند. لیزینگ مسکن در شرایطی که وام ها از کار افتاده است، با اثر دومینویی خود به خروج از رکود کمک می کند.
به دنبال انجام یک توافق بین گروهی از لیزینگی ها و برخی سازندگان مسکن، قفل بزرگ در مجوز خرید اعتباری مسکن با ابتکار بازار گشوده شد. یافته های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد به تازگی و به دنبال این توافق بنا شده است تا خرید اعتباری مسکن از مسیر بازار لیزینگ احیا شود. تسهیلات لیزینگ مسکن تسهیلاتی غیر از وام های پرداختی به متقاضیان واحدهای مسکونی از مسیر شبکه بانکی است و در واقع وام بانکی محسوب نمی شود اما به واسطه آن فعالان بازار لیزینگ اقدام به تامین مالی سمت تقاضای مسکن با استفاده از این تسهیلات کرده و از این طریق بخشی از هزینه خرید واحدهای مسکونی تامین مالی می شود. لیزینگ مسکن در واقع شرایط لازم برای خرید اعتباری خانه را فراهم می کند. به خصوص در شرایط فعلی که تسهیلات بانکی خرید مسکن به وامی ناکارآمد و فاقد اثربخشی و پوشش دهی بخش موثری از هزینه خرید واحدهای مسکونی تبدیل شده است لیزینگ مسکن می تواند تسهیلاتی کارآمد برای سمت تقاضای واحدهای مسکونی فراهم کند و از این طریق بخش قابل توجهی از خلأ موجود تسهیلات بانکی کارآمد برای خرید خانه از سوی متقاضیان مصرفی را جبران کند.

  • منبع خبر : ملکانا