رئیس اتحادیه مشاورین مسکن مشهد گفت: با شروع تعطیلات عید دوباره مسکن دچار رکود خواهد شد و بعد از تعطیلات بازار در اردیبهشت ماه دوباره فعال می شود. علی مرادزاده در خصوص کاهش قیمت مسکن اظهار کرد: قیمت مسکن ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده، کاهش قیمت دلار بر روی نهاده های ساختمانی تاثیر گذاشته، در […]

رئیس اتحادیه مشاورین مسکن مشهد گفت: با شروع تعطیلات عید دوباره مسکن دچار رکود خواهد شد و بعد از تعطیلات بازار در اردیبهشت ماه دوباره فعال می شود.
علی مرادزاده در خصوص کاهش قیمت مسکن اظهار کرد: قیمت مسکن ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده، کاهش قیمت دلار بر روی نهاده های ساختمانی تاثیر گذاشته، در نتیجه قیمت نهایی مسکن کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: همچنین عدم خرید مسکن توسط خریداران یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت مسکن است. خریداران از خرید مسکن امتناع کرده و فروشندگان نیز قیمت را کاهش می دهند. این موضوع بر کل جامعه آماری تاثیر گذاشته و باعث کاهش قیمت مسکن شده است.
رئیس اتحادیه مشاورین مسکن مشهد با اشاره به اینکه «بیشترین کاهش قیمت مسکن در منطقه الهیه است» خاطر نشان کرد: در سایر قسمت های شهر نسبت واحدهای نوساز به واحدهای موجود کمتر است، اما در منطقه ۱۲ نسبت واحدهای نوساز به واحدهای موجود بیشتر بوده درنتیجه این کاهش قیمت در این منطقه به خوبی مشاهده می شود.
وی در مورد پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا آخر سال عنوان کرد: تا ۱۰ اسفند ماه سال جاری اتفاق خاصی در بازار مسکن مشاهده نمی کنیم اما بر اساس سنوات گذشته و تجربه شخصی بنده بعد از این بازه زمانی به دلیل تمایل خریداران برای جابه جایی، خرید مسکن افزایش پیدا می کند. با شروع تعطیلات عید بازار دوباره رکود پیدا کرده و بعد از تعطیلات بازار در اردیبهشت ماه دوباره فعال خواهد شد.

وی در مورد پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن تا آخر سال عنوان کرد: تا ۱۰ اسفند ماه سال جاری اتفاق خاصی در بازار مسکن مشاهده نمی‌کنیم اما بر اساس سنوات گذشته و تجربه شخصی بنده بعد از این بازه زمانی به دلیل تمایل خریداران برای جابه‌جایی، خرید مسکن افزایش پیدا می‌کند. با شروع تعطیلات عید بازار دوباره رکود پیدا کرده و بعد از تعطیلات بازار در اردیبهشت ماه دوباره فعال خواهد شد.