تازه ترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در تهران در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ با افت قابل توجه ۳/۱ درصدی مواجه شده و میانگین قیمت مسکن به ۲۹ میلیون تومان رسیده است. ر اولین ماه سال ۱۴۰۰ با افت قابل توجه مواجه شده و زنگ […]

تازه ترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در تهران در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ با افت قابل توجه ۳/۱ درصدی مواجه شده و میانگین قیمت مسکن به ۲۹ میلیون تومان رسیده است.

ر اولین ماه سال ۱۴۰۰ با افت قابل توجه مواجه شده و زنگ خطر برای کاهش بیشتر در اردیبهشت ماه هم از هم اکنون به صدا درآمده است. گزارش بانک مرکزی از افت قیمت یک میلیون تومانی هر متر آپارتمان در تهران به صورت میانگین حکایت می کند و این در حالیست که بنا به گزارش های میدانی سقوط قیمت هر متر آپارتمان در برخی مناطق تهران بیش از یک میلیون تومان است.

آنچه از گزارش اولین گزارش مسکنی ماهانه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ و اظهارات مشاوران املاک می توان جمع بندی کرد این است که بازار مسکن در رکود دست و پا می زند و در این دست و پا زدن نشانه ای از نجات و افزایش قیمت نیست بلکه بازار مسکن در حال غرق شدن و نزول قیمت است.

احتمال کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن

کاهش انتظارات تورمی به همراه چشم انداز احیای برجام و افت نرخ ارز عواملی هستند که در حال فشار به حباب بازار مسکن و تخلیه این حباب هستند.

گزارش بانک مرکزی این واقعیت را منعکس می کند که میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در تهران طی بازه زمانی یک ماهه فروردین، با یک کانال سقوط، به ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسیده است.

بر این اساس تورم ماهانه بازار املاک منفی ۱/ ۳ درصد ثبت شده است. این در حالی است که تورم ماهانه مسکن در اسفند ۹۹ معادل ۷ درصد بود که این متغیر نیز به خوبی سقوط سنگین در این بازار را به نمایش می گذارد.

ضمنا با نگاهی به روند قیمت و تورم ماهانه املاک طی چند سال اخیر می توان دریافت که تورم ماهانه منفی ۳ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰، بیشترین افت قیمت مسکن از شهریور سال ۹۸ تاکنون است.

همچنین پیش بینی شده که امکان ارزان شدن قیمت مسکن و تخلیه حباب قیمت در این بازار وجود دارد به صورتی که مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت مسکن از سال ۹۳ تا بهمن ماه سال گذشته مشخص می‌کند اگر فضا برای تخلیه حباب قیمت مسکن فراهم شود، قیمت اسمی در این بازار بین ۲۰ تا ۳۰ کاهش پیدا می‌کند.