«اقبال شاکری»، عضو کمیسیون عمران در مجلس،در پاسخ به این سوال که “آیا طرح مسکنی که یکی از کاندیداها به آن تاکید دارد همان طرح کمیسیون عمران است که برای آن در بودجه ردیف تعیین شده است گفت: با توجه به آنکه در ستاد رئیسی فعالیت دارم در ستاد رئیسی طرحی برای مسکن تهیه شد که تقریبا با طرح مجلس همسویی داشت و […]

«اقبال شاکری»، عضو کمیسیون عمران در مجلس،در پاسخ به این سوال که “آیا طرح مسکنی که یکی از کاندیداها به آن تاکید دارد همان طرح کمیسیون عمران است که برای آن در بودجه ردیف تعیین شده است گفت: با توجه به آنکه در ستاد رئیسی فعالیت دارم در ستاد رئیسی طرحی برای مسکن تهیه شد که تقریبا با طرح مجلس همسویی داشت و نهایتا با اصلاحاتی مورد بررسی قرار گرفت. در طرح آورده ایم که سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود حال ممکن است بیشتر هم شاخته شود.

او ادامه داد: مطابق این طرح، زمین به رایگان در اختیار خانوارهای مشمول طرح یعنی افراد فاقد مسکن قرار می گیرد و سالانه حدود یک میلیون مسکن ساخته خواهد شد که در طی یک دولت چهار میلیون مسکن می شود که زمین آن رایگان است. زمین هایی که در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی است و همچنین زمین هایی که در اختیار بقیه ارگان ها است در این طرح الزام شده تا برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار بگیرند. این خانه ها قرار است بصورت اجاره ۹۹ ساله واگذار شود و به هیچ شکل دیگر حق واگذاری وجود ندارد.

شاکری بیان کرد: تقریبا زمین در این طرح رایگان است، بیست درصد تسهیلات بانکی باید به ساخت مسکن اختصاص داده شود که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تلاش ما بر این است که در آئین نامه اجرایی بستگی به موقعیت شهر نرخ سود این تسهیلات متناسب با قدرت خانوارها باشد.

او در پایان افزود: طرح رئیسی برای مسکن همان طرح کمیسیون عمران است که اصلاحاتی بر آن انجام شده و موضوعات دیگر را هم در آن اضافه کردیم.