سواستفاده از نام مسکن ملی دردسرساز شد. مسکن ملی راهی برای سواستفاده افراد سوجو باز کرده است و یک شرکت تعاونی با سواستفاه از نام مسکن ملی اقدام به کلاهبرداری از متقاضیان مسکن ملی کرده است. بررسی ها نام این تعاونی را که با نام مسکن ملی کلاهبرداری می کرد فاش کرد و مشخص شد این شرکت با به کارگیری نام مسکن ملی اقدام […]

سواستفاده از نام مسکن ملی دردسرساز شد.

اواسط خردادماه ۱۴۰۰ پیامک‌هایی در خصوص فروش مسکن ملی اقساطی با پیش پرداخت ۹۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه ۷ میلیون به برخی افراد ارسال شد.

به دنبال بررسی‌ها از منشأ ارسال این پیامک‌ها مشخص شد یک شرکت تعاونی آنها را ارسال کرده است. در خصوص جزئیات طرح عنوان شد این پروژه ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن که در حومه شهرها احداث می‌شود ندارد و مربوط به داخل شهر تهران است.

با این حال وزارت راه و شهرسازی، به‌کارگیری نام مسکن ملی از سوی شرکت‌ها را نوعی سوءاستفاده از طرح اقدام ملی مسکن دانسته و از شرکت مذکور شکایت کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است: این مجموعه شرکت‌ها با اقدامات غیرقانونی پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اند که کاملا غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارائه نشده است. این در حالی‌است که طبق قانون، هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن می‌بایست دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.

محمود محمودزاده تصریح کرد: شهروندان به این قبیل اقدامات اعتماد نکنند و  این کار ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در این خصوص شکایت حقوقی انجام شده و امیدواریم این به موضوع در اسرع وقت رسیدگی حقوقی شود.