رئیس کمیسیون عمران گفت: این کمیسیون کاملاً بر اجرای طرح تولید مسکن نظارت خواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری و نماینده دولت موظف است برنامه های این طرح را هر چه سریعتر به کمیسیون عمران ارایه نماید. محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با بیان این مطلب که […]

رئیس کمیسیون عمران گفت: این کمیسیون کاملاً بر اجرای طرح تولید مسکن نظارت خواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری و نماینده دولت موظف است برنامه های این طرح را هر چه سریعتر به کمیسیون عمران ارایه نماید.

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با بیان این مطلب که در پی تلاش بیش از یکسال کمیسیون عمران و همکاری نمایندگان مجلس و پیگیری اعضا شورای نگهبان طرح تولید مسکن در شورای نگهبان تصویب نهایی شد؛ گفت: این طرح با تصویب شورای نگهبان توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری به عنوان یک قانون ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: البته برای اجرای آن که به مراتب سخت‌تر  از تصویب است جدیت و همراهی اعضای کابینه دولت الزامی است و نه تنها وزارت راه و شهرسازی بلکه همه ارکان دولت باید در اجرای این طرح مشارکت بالا داشته باشند.

رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: این کمیسیون کاملا بر اجرای طرح نظارت خواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری و نماینده دولت موظف است برنامه های این طرح را هر چه سریعتر به کمیسیون عمران ارایه نماید.

رضایی از عزم کمیسیون عمران مجلس و همه نمایندگان برای اجرایی شدن این طرح خبر داد و تصریح کرد: همت همه بر این خواهد بود که ساخت یک میلیون واحد در سال روی زمین نماند چرا که نیاز کنونی کشور می طلبد چنین طرحی به اجرا برسد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مهیا خواندن زمینه اجرایی شدن این طرح در کشور ،افزود: با وجود مصالح ساختمانی مورد نیاز و نیروی کار موجود در کشور ساخت این میزان مسکن شدنی خواهد بود.

وی اظهار داشت: امروز وزیر مسکن و شهرسازی رسالت سنگینی بر عهده دارد و برای یک میلیون واحد در سال باید به صورت متوسط روزانه دو هزار و ۷۰۰واحد مسکن را عملیاتی کند و از آنجا که ساخت این میزان مسکن با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است وزارت راه و شهرسازی موظف است راهکارهای اجرایی این طرح را هرچه سریعتر به کمیسیون ارایه نماید.

رضایی با بیان این مطلب که مجلس کاملا بر اجرا نظارت دارد، گفت: یکی از مزیت های اجرای این طرح مناطق محروم و مناطقی است که مردم شرایط سخت‌تری دارند از این رو نظارت مجلس کمک شایانی به جدیت در اجرای این طرح خواهد کرد.