عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ما با افزایش حداکثری تعداد اجاره نشینان در شهرهای بزرگ مواجه هستیم لذا این مسئله نشان می دهد که استراتژی های قبلی در حوزه مسکن با واقعیت موجود در بازار همخوانی ندارد عادل نجف زاده  با اشاره به مشکلات کشور در زمینه بخش مسکن اظهار داشت:تعداد جوانانی […]

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ما با افزایش حداکثری تعداد اجاره نشینان در شهرهای بزرگ مواجه هستیم لذا این مسئله نشان می دهد که استراتژی های قبلی در حوزه مسکن با واقعیت موجود در بازار همخوانی ندارد

عادل نجف زاده  با اشاره به مشکلات کشور در زمینه بخش مسکن اظهار داشت:تعداد جوانانی که هم اکنون فاقد مسکن هستند متاسفانه پیرو اتفاقاتی تورمی که در بازار مسکن رخ داد، دچار مشکلات عدیده ای شدند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ما با افزایش حداکثری تعداد اجاره نشینان در شهرهای بزرگ مواجه هستیم لذا این مسئله نشان می دهد که استراتژی های قبلی در حوزه مسکن با واقعیت موجود در بازار همخوانی ندارد و عرضه و تقاضا حتی اگر عرضه ای هم وجود داشته باشد به معنای واقعی به دست متقاضی این موضوع نرسیده و نخواهد رسید.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : متاسفانه آن دسته انبوه سازانی که به دنبال تولید و ساخت مسکن در کشور هستند، مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای برای خودشان حفظ می کنند و در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی دهند.

این نماینده مجلس گفت: لازمه این موضوع این است که در حال حاضر که دولت به قانون جهش تولید مسکن ورود کرده، قاعدتا مسکنی ساخته  شود که مستقیما به دست مصرف کننده نهایی برسد که به واقع مسکنی ندارد. لذا این اقدام حتما به کنترل بازار مسکن کمک خواهد کرد.

نجف زاده با بیان اینکه دولت آنالیزی از دهک های فاقد مسکن دارد، گفت: از این رو دولت به خوبی می تواند این فضا را کنترل کند.

وی بیان داشت : دولت همچنین می تواند بانکها را اقناع کند که بیایند و در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند چراکه در حقیقت بخش مسکن، بخشی مولد بوده و می تواند ۷۰۰ شغل جانبی را به حرکت دربیاورد.

این نماینده مجلس اظهارداشت : بنابراین باید با این منظر به مقوله ساخت مسکن نگاه کرد لذا وقتی شما سایر کشورها را مورد ارزیابی قرار می دهید ، می بینید که این کشورها هیچ وقت به این حوزه به عنوان حوزه درآمدزا نگاه نمی کنند.